HELSENORGE

Når det ikke er epilepsi, hva da? Kurs om PNES 26.-27. april

Kurs for helsepersonell som tar opp ulike forklarings- og behandlingsmodeller for psykogene, ikke-epileptiske anfall - PNES (funksjonelle anfall).

Kursavgift

kr 2 500,‐ som inkluderer enkel lunsj. 

Målgruppe

Psykologer, leger (psykiatere og andre spesialiteter), sykepleiere, og annet helsepersonell.

Godkjenning

Kurset er søkt godkjent med 12 timer innen allmennmedisin, nevrologi, psykiatri, klinisk nevrofysiologi, barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri av Den norske legeforening, 12 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening og 12 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie av Norsk sykepleieforbund.

Program

Onsdag 26. april

Møteleder: Antonia Villagran/Hilde N. Karterud

 • 9.30 - 10.00 Kaffe og registrering
 • 10.00 - 10.45 PNES – en oversikt over diagnosen ved overlege Antonia Villagran  
 • 11.00 - 12.30 PNES diagnostikk med videodemonstrasjon ved overlege Oliver Henning
 • 12.30 - 13.15 Enkel lunsj
 • 13.15 - 14.00 Traume og dissosiasjon ved PNES - og implikasjoner for behandling. Opptak fra 22. ved psykologspesialist Akiah Ottesen Berg
 • 14.15 - 14.45 Pasienters erfaringer med diagnosen og implikasjoner for formidling ved fag og forskningssykepleier Hilde N. Karterud
 • 14.45 - 15.30 Kroppen og PNES ved psykomotorisk fysioterapeut Irene Barfoed Hauge


Torsdag 26. april

Møteleder: Antonia Villagran/Hilde N. Karterud

 • 9.00 - 9.45 Psykologiske aspekter ved psykologspesialist Siv Bækkelund
 • 10.00 - 10.45 Psykososiale aspekter hos ungdom med PNES ved fag og forskningssykepleier Hilde N. Karterud
 • 11.00 - 11.30 PNES hos barn og unge, case ved sykepleier Sissel S. Meriles
 • 11.30 - 12.15 Enkel lunsj
 • 12.15 - 12.45 Utredning og behandling av PNES ved SSE ved overlege Antonia Villagran
 • 12.45 - 13.10 Kliniske erfaringer med håndtering av PNES ved fagsykepleier Ellen Pettersen
 • 13.25 - 14.10 Forståelse og tilnærming: Erfaringer fra behandling av voksne med PNES ved Karin Holt psykologspesialist DPS Groruddalen/ spesialrådgiver RVTS Øst
 • 14.15 - 14.45 PNES hos barn og unge ved overlege og professor Morten Lossius
 • Oppsummering og utlevering av kursbevis
Om forelesere og foredrag
 • Antonia Villagran, spesialist i nevrologi, PhD stipendiat og overlege ved Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering, SSE. Hun gir en oversikt over diagnosen og holder en forelesning om utredning og behandling.  Antonia Villagran er fagansvarlig for PNES ved SSE.
 • Hilde Nordahl Karterud, PhD, fag og forskningssykepleier ved SSE. Hun vil holde to forelesninger, en om formidlingen av PNES -diagnosen og en om psykososiale utfordringer hos ungdom med PNES.
 • Siv Bækkelund, psykologspesialist ved SSE. Hun holder et foredrag om psykologiske aspekter ved PNES.
 • Oliver Henning, spesialist i nevrologi og psykiatri og overlege ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi, SSE. Han viser videoopptak av PNES og belyser kompleksi¬teten i diagnostiseringen av PNES vs. epileptiske anfall.
 • Akiah Ottesen Berg, forsker, psykologspesialist og PhD, jobber på Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress & Norsk senter for forskning på mental lidelse.  Hun gir en innføring i dissosiative symptomer og diagnoser, hvordan PNES forstås gjennom strukturell dissosiasjonsteori og implikasjoner for behandlingen.
 • Irene Barfoed Hauge, psykomotorisk fysioterapeut og spesialfysioterapeut i epilepsi og rehabilitering, jobber som fysioterapeut ved Seksjon for klinisk service, SSE. Hun har fokus på en fysioterapeutisk tilnærming og holder et foredrag om kroppslige opplevelser hos pasienter med PNES.
 • Sissel S. Meriles, spesialsykepleier ved SSE, Seksjon for barn og ungdom med epilepsi. Hun gir en kasusbeskrivelse av ungdom med PNES.
 • Ellen Pettersen, fagsykepleier ved SSE, Solbergtoppen rehabilitering. Hun holder innlegg om håndtering av anfall.
 • Karin Holt, psykologspesialist, jobber ved DPS Groruddalen og som spesialrådgiver på RVTS Øst. Hun vil snakke om erfaringer fra behandling av voksne med PNES. 
 • Morten Lossius, spesialist i nevrologi, dr. med. professor og forskningsleder ved SSE. Han gir en forelesning om PNES hos barn og unge.


Fant du det du lette etter?