HELSENORGE

Når kroppen er gravid og sjelen syk

Hvordan kan vi ivareta kvinner på en optimal måte, når de har eller rammes av psykisk sykdom når de blir gravide?

Det er en stor utfordring for helsepersonell når gravide og nybakte mødre strever med alvorlige psykiske lidelser. Slike lidelser er ikke bare en mental påkjenning, men kan også påvirke svangerskapet fysisk; blant annet med økt risiko for stress, medikament- og/eller rusbruk.
Alvorlig psykisk lidelse hos gravide kan virke negativt på fosteret/barnet, og kan i de alvorligste tilfellene gi økt risiko for selvmord. Det er nødvendig å vite hvordan vi best mulig kan gi god omsorg til de som sliter med slike lidelser i denne livsfasen.

Forelesere
Malin Eberhard-Gran, professor i medisin og spesialist i samfunnsmedisin, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus HF
Psykiater Christine Esbensen, Lovisenberg diakonale sykehus
Farmasøyt Gro Cecilie Havnen, Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS)
Professor Lena Henriksen Kvinneklinikken, Oslo Universitetssykehus
Psykologspesialist Bente Sommerfeldt, Institutt for spiseforstyrrelser
Mette Schjelderup, styremedlem i Landsforeningen 1001 dager
Professor og overlege Leiv Arne Rosseland, Oslo universitetssykehus
Professor i jordmorfag, Mirjam Lukasse, Universitetet i Sørøst-Norge

Kursets mål
Mental helse under svangerskap - en oversikt
Bipolar lidelse og psykotiske lidelser i svangerskap og barsel
Farmakoterapi ved psykisk sykdom i svangerskap og ved amming
Angst for å føde
Overgangen til moderskapet
Fødselstrauma, brukerrepresentant
Kan god smertelindring under fødsel redusere risikoen for barseldepresjon?
Vold i svangerskap

Organisasjonskomite
Malin Eberhard-Gran, Iqbal Al-Zirqi, Gro Vatne Brean og Anne Kristin Bergem.


Fant du det du lette etter?