Samling for kontorfaglig ansatte i HABU

Regional samling for kontorfaglig ansatte ved habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.
Samling kontorfaglig

Foto: OUS bildebase

Det inviteres til ny regional samling for kontorfaglig ansatte ved habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst. Samlingen blir også denne gangen avholdt som et videomøte.

Meld gjerne inn tema eller spørsmål dere ønsker å ta opp med de andre deltakerne. Det vil bli satt av god tid til erfaringsutveksling mellom HABUene.

Tema for samlingen

  • Erfaringer med implementering av digital utsendelse av ventelistebrev

Oppfølging av temaet fra samlingen 26.04.21. Hvilke erfaringer har dere gjort dere med implementeringen og har dere spørsmål til de andre HABUene?

  • Regional rapport om aktivitetstall i habilitering

En arbeidsgruppe fra habiliteringstjenestene jobber med en regional rapport som skal vise pasientaktivitet i HABUene i regionen. Tallene er hentet ut fra Norsk pasientregister. Bjørg Halvorsen, leder for RHABU vil gå gjennom aktivitetstallene og svare på spørsmål.

  • Nytt fra kodegruppen

Martine Lyng Sønju, HAB Vestre Viken er leder av en regional gruppe oppnevnt av ledernettverket for å diskutere og klargjøre spørsmål knyttet til ISF registrering og koding i HABU (kodegruppen). Hun vil delta på samlingen og orientere om endrede regler for koding.

Fant du det du lette etter?