Samvalg og vurdering av samtykkekompetanse

Målgruppen for arrangementet er ansatte ved habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.
Samvalg og samtykkekompetanse

Foto: unsplash.com

Ungdom er helserettslig myndig fra de er 16 år og skal gi sitt samtykke til, og medvirke i beslutninger om helsehjelp. Ansatte i habiliteringstjenesten har en viktig oppgave i å sørge for at ungdommene de møter får ivaretatt sine rettigheter, også de ungdommene som blir vurdert til ikke å ha samtykkekompetanse.

Samtykkekompetanse utvikler seg gradvis og over tid. For at barn og unge skal få kunnskap og erfaring med at de selv kan påvirke beslutninger om egen helsehjelp er det viktig at helsepersonell gir god informasjon og tar de med på beslutningene.

Hensikten med møtene er å inspirere til god praksis knyttet til utarbeidelse og bruk av interne retningslinjer for å kvalitetssikre vurdering av samtykkekompetanse. Det må påberegnes tid mellom møtene til å jobbe med interne retningslinjer.

Tema for møtene

2. september 2021

Forholdet mellom samvalg og vurdering av samtykkekompetanse ved Hanne Simensen, psykologspesialist ved Habiliteringssenteret, Drammen sykehus, Vestre Viken.

Hva innebærer krav til samvalg for habiliteringstjenestenes virksomhet – for hvilke problemstillinger er det relevant å praktisere samvalg? Refleksjon om temaet blir ledet av Martine Lyng Sønju, spesialrådgiver ved Habiliteringssenteret, Drammen sykehus, Vestre Viken.

Retningslinje for vurdering av samtykkekompetanse, ved Trude Høvik Yacoubian, avdelingsleder ved Avdeling for habilitering, Sykehuset Telemark. Avdelingen har utarbeidet en intern retningslinje for vurdering av samtykkekompetanse. Bakgrunnen for utarbeidelsen og erfaringer med bruken av den vil bli presentert.

20. oktober 2021

Temaene fra møtet 2. september vil bli fulgt opp med fokus på praksis rundt utarbeidelse og bruk av interne retningslinjer for vurdering av samtykkekompetanse.

Temaer det vil være aktuelt å ta opp er:

    • Erfaringer med å utarbeide retningslinjer
    • For hvem og i hvilke situasjoner er det nødvendig å vurdere samtykkekompetanse?
    • Drøfting av case der en har opplevd nytten av å ha skriftlige retningslinjer

Praktisk informasjon

Påmeldingen gjelder for begge dagene og deltakelse er gratis.

Fant du det du lette etter?