Spastisitet og forebygging av kontrakturer hos barn og unge med CP

Spastiske muskler, behandling av spastisitet og forebygging av kontrakturer hos barn og unge med cerebral parese (CP) er tema for denne digitale fagdagen som arrangeres av NorCP og RHABU.
Fagdagen vil omhandle følgende tema:

Spastiske muskler og behandling av spastisitet ved Anne Elisabeth Ross Raftemo, barnelege og PhD-student, Sykehuset i Vestfold/NTNU

Kontrakturutvikling og behandling med BoNT-A i overekstremitetene ved Jenny Hedberg Graff, arbetsterapeut, PhD-student, Karolinska Institutet

Effekt av statisk og dynamisk ståtrening på bevegelighet og spastisitet i underekstremitetene hos ikke gående barn med CP ved Katarina Lauruschkus, sjukgymnast, PhD, Lunds universitet og Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skåne

Programmet avsluttes med en fagsamtale med utgangspunkt i spørsmål fra deltakerne og oppsummert forskning på området. Tema for fagsamtalen er: «Hva viser forskningsbasert kunnskap og hva gjør vi i klinisk praksis?»
 

Her finner du detaljert program.

Målgruppe for arrangementet:
Ergoterapeuter, fysioterapeuter, leger og andre interesserte som arbeider med barn og unge med cerebral parese i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten.

Arrangementet er gratis.
 

Dersom du ønsker å delta må du følge angitte lenke og registrere deg.

Fagdagen arrangeres i samarbeid mellom RHABU og NorCP, og er en oppfølging av fagdag om spastisitet som vi arrangerte høsten 2019.

Fant du det du lette etter?