HELSENORGE

TBT-S Level 1 Utvidet

2 dagers kurs TBT-S Level 1 Utvidet. Søknad pågår. Frist 1 mai 2023

Temperament Based Therapy with Support (TBT-S), Utvidet Kurs, Level 1

Laura Hill, PhD, TBT-S Co-Developer Kristin Stedal, PhD TBT-S International Partner

Dag 1: Bli Kjent med TBT-S, Onsdag 24. mai kl 09:00-15:00
Dag 1 vil du få en introduksjon til TBT-S. Blant annet vil du bli kjent med: kjerneprinsipp, hvem er målgruppen, hvordan anvende og implementere TBT-S, behandlingsteam og -metoder samt kunnskapsgrunnlaget. Du vil også få presentert forskning innen nevrobiologi – og hvordan denne kunnskapen kan anvendes i klinisk praksis. I tillegg vil du lære mer om når, hvordan og hvorfor inkludere støttepersoner og på hvilken måte personlighetstrekk er relatert til spiseforstyrrelsessymptomer. 

Dag 2: TBT-S i Praksis, Torsdag 25. mai kl 09:00-14:30
Dag 2 vil du få erfaring med de forskjellige intervensjons-metodene som anvendes i TBT-S. Blant annet vil du lære når, hvordan og med hvem du kan benytte verktøy fra TBT-S som et supplement til annen behandling. Du vil få erfaring med en rekke av erfaringsaktivitetene fra TBT-S og dagen vil innebære stor grad av praktisk øving og refleksjon/diskusjon.

Sted: Ullevål sykehus, RASP, Bygg 37 A, 2 etg./rom 2067 Undervisning.
Målgruppe: Alle som jobber med spiseforstyrrelser
Pris: 800 kr pp. for 2 dager inkl. enkel lunsjservering

Søknadsfrist: 1. mai 2023 
Ved søknad: Plassene vil bli fordelt basert på helseregion og profesjon. Deltagere fra Voksenpsykiatri vil prioriteres, men alle interesserte kan søke. Begrenset antall plasser. Svar på søknad gis innen 1 uke etter fristens utløp.

NB: Deler av kurset vil avholdes på engelsk

Kristin Stedal.jpg
Laura Hill.jpg 
Fant du det du lette etter?