HELSENORGE

Undervisningsserie i medfødt hjertefeil

GUCH-enheten er glade for å presentere en ny undervisningsserie om medfødt hjertefeil for leger, sykepleiere, studenter og annet helsepersonell som jobber med, eller ønsker en dypere forståelse av ulike tilstander med strukturell medfødt hjertefeil.

I et samarbeid mellom medisinsk illustratør, forfatter og pensjonert sykepleier Michael Bjaanes, professor Henrik Holmstrøm og Henrik Brun ved barnekardiologisk avdeling, samt GUCH-enheten ved kardiologisk avdeling ved Ola Gjesdal, har vi utviklet en undervisningsserie om medfødt hjertefeil.

Jonas Bull Aurbakken ved GUCH-enheten har i en periode vært delvis fristilt fra stillingen sin for å oversette og tilrettelegge for publisering av seriene, i et prosjekt som utgår fra Inovasjonsavdelingen ved OUS. Skjermbilde1.PNG

Materialet er fritt til bruk i undervisning. Det er ikke tillatt å bruke seriene, deler av seriene eller illustrasjonene i kommersiell sammenheng.

De ulike seriene kommer i både norsk og engelsk versjon og er under kontinuerlig forbedring, vi er derfor takknemlig for tilbakemelding, e-post: guch@rikshospitalet.no

OUS GUCH undervisningsserie 

OUS GUCH undervisningsserie - CoA DEL1 - engelsk ver 01e.ppsx


Fant du det du lette etter?