Webinarrekke om utredning av kognitiv funksjon hos barn og unge med omfattende og sammensatte funksjonsnedsettelser

Webinarrekken består av tre webinarer som omhandler tilrettelagt og modifisert utredning av kognitiv funksjon.

Målgruppe: Fagpersoner i HABU i Helse Sør-Øst som er involvert i utredning av kognitiv funksjon hos barn og unge med omfattende og sammensatte funksjonsnedsettelser, primært psykologer og pedagoger. Webinarene kan også være relevant for andre fagpersoner. Deltakerne bør ha god kjennskap til aktuelt testmateriell og de enkelte deltester samt til den aktuelle pasientgruppens vansker.

Formål: Øke kompetansen på utredning av kognitiv funksjon hos barn og unge med omfattende og sammensatte vansker, hvor det er nødvendig å tilrettelegge eller modifisere utredningen.

Webinarrekken er et tiltak for å støtte implementering av Regional retningslinje for diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming (2019), og tar utgangspunkt i retningslinjens kapittel 14 Barn og unge med omfattende og sammensatte vansker.

Tilrettelagt eller modifisert utredning kan være aktuelt hos barn og unge med:

  • omfattende tale- og bevegelsesvansker
  • synsvansker og hørselsvansker, eventuelt kombinert syn/hørselstap
  • omfattende kognitive vansker (mental alder under 2 ½ år), der det ikke gir mening å administrere en standardisert evnetest
  • omfattende kognitive, motoriske og sensoriske vansker

Tema på webinarene:

  • Tilrettelegging av utredning med endret responsmodalitet
  • Tilrettelegging av utredning ved sansetap
  • Modifisert utredning - når det ikke gir mening å administrere en standardisert evnetest

Det vil bli lagt opp til drøfting og diskusjon rundt konkrete spørsmål fra praksis og kasuistikk.

Forelesere:

  • Kristine Stadskleiv, PhD, psykologspesialist, Seksjon for nevrohabilitering – barn, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo
  • Lynn Skei, psykologspesialist og PhD-kandidat, Signo skole- og kompetansesenter

Du kan melde deg på her  Påmelding gjelder alle tre webinarene.

Påmeldingsfrist er 23. mars 2021.

Deltakerne vil få tilsendt bekreftelse på deltakelse, mer detaljert informasjon om programmet og praktiske opplysninger når påmeldingsfristen har utløpt.

Fant du det du lette etter?