HELSENORGE

Fødsel

​Keisersnittoperasjoner

Denne kvalitetsindikatoren viser andel fødsler som skjer ved hjelp av keisersnitt. Andelene oppgis både totalt, og fordelt på planlagte keisersnitt og akutte keisersnitt utført som øyeblikkelig hjelp.

Andelen keisersnitt ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, var 19 prosent i 3. tertial 2014. Rikshospitalet hadde 23,8 prosent, mens landsgjennomsnittet var 16.6 prosent. Ved Oslo universitetssykehus, Ullevål var 13 prosent akutte, mens 6 prosent var planlagte keisersnitt. Ved Rikshospitalet var 12 prosent akutte og 11,8 prosent planlagte.

Andel keisersnitt kan være uttrykk for pasientsammensetningen, andel risikosvangerskap og kompliserende sykdommer hos kvinnen eller fosteret. Andel keisersnitt kan også uttrykke variasjoner i medisinsk praksis ved sykehuset, kvaliteten på svangerskapsomsorgen og andel selvbestemte keisersnitt. Optimalt nivå for andel keisersnitt er ikke kjent. (kilde: helsenorge.no)

Oslo universitetssykehus ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet pga. pasientsammensetningen med en høyere andel risikosvangerskap.

Du kan sammenligne tallene for Oslo universitetssykehus med andre sykehus i landet på helsenorge.no. Merk: Fremstillingen på helsenorge.no er forhåndsinnstilt på å vise behandlingssted. For å kunne se tallene for Oslo universitetssykehus, klikk på menyvalg "Helseforetak".

Fødselsrifter grad 3 og 4

Indikatoren måler andel fødsler med fødselsrifter grad 3 og grad 4 blant alle vaginale fødsler (22 uker eller over). Registreringen er et ledd i arbeidet med å minske forekomsten av fødselsrifter på landsbasis, og å arbeide for ens og forsvarlig praksis. 
 
Ved Oslo universitetssykehus var andelen ”fødselsrifter grad 3 og 4” 1,3 prosent av vaginale fødsler i 2013, mens landsgjennomsnittet var 1,9 prosent.

Du kan sammenligne tallene for Oslo universitetssykehus med andre sykehus i landet på helsenorge.no. Merk: Fremstillingen på helsenorge.no er forhåndsinnstilt på å vise behandlingssted. For å kunne se tallene for Oslo universitetssykehus, klikk på menyvalg "Helseforetak".

Fant du det du lette etter?