Fysisk helse

Oslo universitetssykehus måles på et utvalg nasjonale kvalitetsindikatorer for fysisk helse.

​Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen

Ved Oslo universitetssykehus var andelen under 80 år som fikk trombolysebehandling innen 40 minutter 16,7 prosent (av totalt 96 pasienter)

Denne kvalitetsindikatoren viser andelen pasienter mellom 18-80 år med blodpropp i hjernen, som har fått behandling med trombolyse - en intravenøs medisin som løser opp blodpropp.

Intravenøs trombolytisk behandling har vist effekt dersom behandlingen blir gitt før det har gått 4,5 timer etter at symptomene begynte. Effekten er størst når man kommer tidlig i gang med behandling. Det er et mål å kunne gi flere pasienter trombolysebehandling - derfor er det innført kvalitetsmåling av denne type behandling.

Du kan sammenligne tallene for Oslo universitetssykehus med andre sykehus i landet på helsedirektoratet.noMerk: Fremstillingen på helsenorge.no er forhåndsinnstilt på å vise behandlingssted. For å kunne se tallene for Oslo universitetssykehus, klikk på menyvalg "Helseforetak".

Amputasjoner blant diabetespasienter

Kvalitetsindikatoren måler pasienter med diabetesdiagnose som bruker blodsukkersenkende medikamenter og som har måttet amputere en tå, fot eller et ben på grunn av diabetes. Det finnes tall for denne kvalitetsindikatoren kun på helseregionsnivå

Fotsår som følge av diabetes kan i noen tilfeller føre til amputasjoner og være livstruende. Amputasjon kan skyldes at pasienten ikke har fått forebyggende behandling i primærhelsetjenesten, at behandlingen startet for sent, eller at pasienten er blitt henvist for sent til videre behandling i sykehus. Amputasjoner hos diabetespasienter kan derfor være en indikator på hvor god samhandlingen er mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Lårhalsbrudd operert innen 48 timer

Ved Oslo universitetssykehus ble 91,6 prosent av alle operasjoner for lårhalsbrudd påbegynt innen 48 timer i 2015, mens landsgjennomsnittet var 92,1.

Lårhalsbrudd forekommer hyppig, særlig hos eldre. Noen studier viser at ventetid på over halvannet til to døgn før operasjon gir dårligere resultat. Det er valgt å sette grensen til to døgn, dvs. 48 timer.

Individuell plan for barnehabilitering

Ved Oslo universitetssykehus fikk 40 prosent av barn i barnehabiliteringestjenesten individuell plan (IP) i 2016. Landsgjennomsnittet var 25,1 prosent.

Indikatoren viser andel pasienter som har fått utarbeidet individuell plan sammenlignet med totalt antall pasienter behandlet ved enheten. Pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har krav på individuell plan.

Du kan sammenligne tallene for Oslo universitetssykehus med andre sykehus i landet på helsedirektoratet.noMerk: Fremstillingen på helsenorge.no er forhåndsinnstilt på å vise behandlingssted. For å kunne se tallene for Oslo universitetssykehus, klikk på menyvalg "Helseforetak".

Fant du det du lette etter?