Lean og kontinuerlig forbedring

Oslo universitetssykehus arbeider kontinuerlig med å forbedre sine arbeidsprosesser. Målet er kvalitet i alle ledd og god flyt sett fra pasientens perspektiv.

illustrasjon lean ous.jpg

​Alle klinikkene på sykehuset har fått i oppdrag å jobbe med forbedringsarbeid med lean som metode. På sykehus dreier det seg om å tilrettelegge driften rundt pasienten.

Vi fjerner unødvendig venting, dobbeltarbeid og unødig variasjon og kompleksitet slik at vi kan konsentrere oss om de verdifulle oppgavene. Eller som noen sier det - "gjøre det vi er her for".

Lean på sykehus kalles ofte Lean Healthcare. Ved Oslo universitetssykehus har alle klinikkene vært involvert i denne typen forbedringsarbeid siden 2014.

Nettverk for kontinuerlig forbedring

Lean på sykehus

Pakkeforløp og forbedringsarbeid