Pakkeforløp

Totalt 28 pakkeforløp for kreft er etablert ved Oslo universitetssykehus (OUS). Med pakkeforløpene skal pasientene oppleve trygghet og forutsigbarhet.

Pakkeforløp for kreft er standardiserte retningslinjer for hvordan pasienter skal utredes og behandles ved begrunnet mistanke om kreft. Målet med pakkeforløp er å bidra til rask utredning og behandling uten unødvendig ventetid for pasientene. Med pakkeforløpene skal pasientene oppleve trygghet og forutsigbarhet. De skal få god informasjon og ha medvirkning gjennom hele forløpet.

Det er utarbeidet pakkeforløpsbeskrivelser og pasientinformasjon for hvert enkelt pakkeforløp (helsedirektoratet.no)

Oversikt over pakkeforløpene med henvisnings- og kontaktinformasjon for involverte avdelinger og forløpskoordinatorer

Lenke til pdf-dokument med kontaktinformasjon


Fastlegens rolle i pakkeforløp for kreft

Fastlegene skriver henvisning merket ”Pakkeforløp for kreft” til spesialisthelsetjenesten, når de har begrunnet mistanke om kreft for sine pasienter.

Det er utarbeidet diagnoseveiledere for fastleger (helsedirektoratet.no)

Der beskrives symptomer og funn som gir indikasjon om at pasienten skal henvises til pakkeforløp. For noen forløp beskrives også hvilke undersøkelser som eventuelt skal gjennomføres før pasientene henvises til spesialisthelsetjenesten.

Når fastlegen henviser pasienter til videre utredning i et pakkeforløp, kan pasienten få pasientinformasjonsbrosjyren om pakkeforløp for kreft.


Koordinering av pakkeforløp

Pakkeforløpene ved OUS stiller store krav til koordinering. Mange av pakkeforløpene er komplekse og involverer flere kliniske avdelinger og medisinske støtteavdelinger ved de fire lokaliseringene Aker sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus.

Det er i Nasjonal implementeringsplan for pakkeforløpene stilt krav om etablering av forløpskoordinatorer som loser pasientene gjennom systemet. Forløpskoordinatorfunksjoner er etablert i samtlige pakkeløp ved OUS. Det er opp til fire forløpskoordinatorer i ett og samme pakkeforløp, en per avdeling. Disse skal samarbeide godt og sørge for at pasientene får et pakkeforløp uten ventetid, at de får kontinuitet i pasientbehandlingen og et godt tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene og mot andre sykehus og fastleger.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.