Analyseoversikt-Laboratoriehåndbok

​Farmakologi

Analyseoversikt Avdeling for farmakologi

Immunologi og transfusjonsmedisin

Medisinsk immunologi: autoantistoffer

Medisinsk immunologi: proteiner

Medisinsk biokjemi

Analyseoversikt for Avdeling for medisinsk biokjemi inneholder en liste over alle analyser som utføres i Avdeling for medisinsk biokjemi (inklusiv Hormonlaboratoriet) med lenke til utfyllende beskrivelser (der dette finnes). Oversikten inneholder også akkrediteringsstatus.

Laboratoriehåndboken - Medisinsk biokjemi i OUS inneholder informasjon om analyser med beskrivelser av indikasjon, pasientforberedelse, prøvetaking, referanseområder, hvor analysen utføres, forventet svartid, analysenes analytiske og biologiske variasjon, bakgrunn, tolkning og analysemetode. 
For å ekspandere listen klikk 'vis alle' nederst i høyre hjørne.

Oversikt over Hormonlaboratoriets analyser.

Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Medisinsk genetikk

En oversikt over genetiske analyser som finnes ved alle laboratorier i Norge kan finnes gjennom Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser. Her kan du enten velge ut fra indikasjon eller navn på genet som ønskes testet.

Genetiske analyser utført ved vår avdeling:
Analyser ved enhet for generell genetikk (Genetikkportalen.no)
Analyser ved enhet for kreftgenetikk  (Genetikkportalen.no)
Analyser ved enhet for hjertegenetikk (Genetikkportalen.no). Se også Utredning hjertegenetikk
Enhet for HTS-diagnostikk (genpaneler)

Det er i tillegg mulig å opprette andre genetiske analyser, samt utføre spesielle analyser av kromosomer, som FISH, subtelomerundersøkelser og annet. Ta kontakt dersom dette er ønskelig.

Analyser skal rekvireres på eget rekvisisjonsskjema.

Mikrobiologi

Brukerhåndbok

Patologi

Laboratoriehåndbok for patologi

Molekylærpatologi - særskilt informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.