HELSENORGE

TUBA-WISP II-studien

Kvinner med genfeil i BRCA1 eller BRCA2 får tilbud om å fjerne eggledere og eggstokker forbyggende (risikoreduserende salpingo-ooforektomi, RRSO). Denne operasjonen er den eneste effektive måten å redusere risikoen for eggstokkreft. Den alvorligste og viktigste konsekvensen ved forebyggende kirurgi der både eggstokkene og egglederne fjernes, er tidlig overgangsalder. I TUBA-WISP II-studien skal det undersøkes om risikoen for å få eggstokkreft hos disse kvinnene er lik når egglederne fjernes først og fjerning av eggstokkene utføres på et senere tidspunkt (alternativ metode), sammenliknet med å fjerne eggstokkene og egglederne samtidig (standard metode).  

TUBA-WISP II study logo

​Bakgrunn for TUBA-WISP II-studien
Kvinner med genfeil i BRCA1- eller BRCA2-genene har økt risiko for eggstokkreft. Regelmessige kontroller for å undersøke for eggstokkreft har ikke vist seg å være trygt for å kunne diagnostisere eggstokkreft på et tidlig stadium. Den eneste effektive måten å redusere risiko for eggstokkreft er å fjerne både eggstokkene og egglederne. Denne operasjonen må utføres før alderen hvor risikoen for å få eggstokkreft begynner å stige. Internasjonale retningslinjer råder kvinner til å gjennomgå denne operasjonen mellom 35 og 40 år ved genfeil i BRCA1 og mellom 40 og 45 år ved genfeil i BRCA2. Forebyggende operasjon av eggstokker og eggledere reduserer eggstokkreftrisikoen drastisk, men resulterer også i tidlig overgangsalder. Tidlig overgangsalder kan ha negative konsekvenser på både på kort og på lang sikt.

Potensielt fins det en alternativ metode som kan forebygge eggstokkreft uten å indusere tidlig overgangsalder: å fjerne egglederne først, for så å fjerne eggstokkene på et senere tidspunkt. Denne alternative metoden er basert på forskning som har vist at eggstokkreft som oftest starter i egglederne. I Nederland i 2015 og i USA i 2016 startet henholdsvis TUBA-studien og WISP-studien for å undersøke denne alternative metoden. Så langt har de funnet at kvinner som fjernet bare egglederne hadde bedre livskvalitet og seksuell funksjon enn kvinner som fjernet både egglederne og eggstokkene. Effekten av den alternative metoden på forekomst av eggstokkreft har ikke blitt studert, og derfor vet vi ikke om denne metoden er like sikker som standardmetoden (å fjerne egglederne og eggstokkene samtidig). TUBA-WISP II-studien skal undersøke om den alternative metoden er like sikker. Ettersom det fortsatt undersøkes om den alternative metoden er like sikker, utføres den alternative metoden bare innenfor denne forskningen og ennå ikke på alle sykehus.

Målet med TUBA-WISP II-studien
Målet med TUBA-WISP II-studien er å undersøke om det er like trygt for kvinner med genfeil i BRCA1 eller BRCA2 å fjerne egglederne først og så fjerne eggstokkene på et senere tidspunkt (alternativ metode), som å fjerne egglederne og eggstokkene samtidig (standard metode). Med andre ord, er det slik at forekomsten av eggstokkreft ved alternativ metode IKKE er høyere enn ved standard metode?

Hvem kan delta i studien?

  • Kvinner som har genfeil i BRCA1 eller BRCA2
  • Er i alderen:
    • BRCA1: 25-40 år
    • BRCA2: 25-45 år
  • Er ferdig med å få barn
  • Ikke har kommet i overgangsalderen (er premenopausale)
  • Har minst en eggleder
  • Kan ha hatt kreft tidligere (ikke eggstokkreft), hvis behandlingen er fullført

Du kan bli med i studien når du er ferdig med å få barn, du velger selv hvilken metode du foretrekker.

Hva innebærer det å delta?
I denne studien VELGER DU mellom standard og alternativ metode og DU VELGER tidspunkt for operasjonen/operasjonene. Du vil bli bedt om å fylle ut et spørreskjema om din bakgrunn, medisinske historie og familiehistorie, dette vil ta fra 20 til 60 minutter.
Du velger mellom de to metodene:
Standard metode: samtidig fjerning av eggstokkene og egglederne. Dette anbefales mellom 35 og 40 år for kvinner med genfeil i BRCA1 og mellom 40 og 45 år for kvinner med genfeil i BRCA2.
Alternativ metode: først fjerning av egglederne etter fullførte ønskede fødsler, og fjerning av eggstokkene senere med en ny operasjon. I studien anbefaler vi at den andre operasjonen for å fjerne eggstokkene skjer ved en maksimal alder på 45 år ved genfeil i BRCA1 og 50 år ved genfeil i BRCA2.

Hvem er forskerne?
TUBA-WISP II-studien er et samarbeid mellom TUBA-forskningsgruppen og WISP-forskningsgruppen. TUBA-forskningsgruppen holder til ved Radbound universitet i Nijmegen, Nederland og ledes av Dr. J. de Hullu and Dr. R. Hermes. WISP-forskningsgruppen ledes av Prof. Dr. Karen Lu ved MD Anderson Cancer Center i Houston, Texas, USA. 
I Norge er det tre sykehus som deltar i studien: Oslo universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.

Ønsker du å delta i studien?
Det er frivillig å delta i studien. Ønsker du mer informasjon? Kontakt Seksjon for arvelig kreft.

Du kan også finne mer informasjon om studien på: www.tuba-wisp.org