ANA subspesifisiteter ELISA

Synonymer

Anti-ekstraherbare nukleære antigener. Anti-ENA. CTD-screen.

Indikasjon

Mistanke om systemisk autoimmun revmatisk sykdom.

Prøvemateriale

0,5 mL serum er tilstrekkelig for analyse av ANA subspesifisiteter ELISA inklusive full spesifisitetsutredning.

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA).

Referanseområde

Negativ.

Analysefrekvens

Utføres vanligvis fem dager i uken.

Tolkning

ANA subspesifisiteter ELISA er en screeningtest for anti-dsDNA, anti-SmD, anti-RNP, anti-SSA/Ro52, anti-SSA/Ro60, anti-SSB/La, anti-CENP B, anti-Scl-70, anti-Jo-1, anti-fibrillarin, anti-Mi-2, anti-PCNA, anti-ribosomal P, anti-RNA polymerase III og anti-PM-Scl 100.

  • Positiv test må tolkes i lys av klinisk bilde og eventuelle funn ved subspesifisitetsutredningen som vil bli utført.
  • Negativ test taler for at pasienten ikke har de nevnte autoantistoffene. Ved sterk mistanke om sykdom som burde ha vært fanget opp av testen, vennligst kontakt laboratoriet med tanke på eventuelle alternative analyser.

Analyseflyt

Se oppfølgingstestene i de to tabellene nedenfor. Dersom ANA subspesifisiteter ELISA er positiv, vil laboratoriet utføre den første gruppen med oppfølgingstester. Dersom en eller flere av disse er positive, og/eller hvis utslaget på ANA subspesifisiteter ELISA kun var svakt, utfører ikke laboratoriet videre testing på andre ANA-subspesifisiteter, men oppfordrer rekvirenten til å etterrekvirere ved klinisk indikasjon. Ved sterkere utslag på ANA subspesifisiteter ELISA, vil den andre gruppen med oppfølgingstester bli utført automatisk.

Oppfølgingsanalyser – første gruppe

Tabell 1 – enkeltanalyser som utføres ved positiv ANA subspesifisiteter ELISA. Mer informasjon om de enkelte analysene kan fås ved å klikke på analysenavnet i den første kolonnen.

 

AnalyseSykdomsassosiasjonMetode, referanseområde
Anti- dsDNA SLEFEIA,  <15 IU/mL.

Anti- SmD

SLEELISA, grenseverdi fra 10 U/mL.
Positiv hvis >15 U/mL.

Anti- RNP

Mixed connective tissue disease, SLEFEIA, < 10 U/mL.

Anti- SSA/Ro60

Sjögrens syndrom, SLEFEIA, < 10 U/mL.

Anti- SSA/ Ro52

Mange forskjellige autoimmune sykdommer, bl.a. Sjögrens syndrom og SLEFEIA, < 10 U/mL.

Anti- SSb/La

Sjögrens syndrom, SLEFEIA. < 10 U/mL.

Anti- CENP B

Systemisk sklerose. Raynaudfenomener.FEIA, < 10 U/mL.

Systemisk skleroseFEIA, < 10 U/mL.

Anti- Jo-1

Autoimmun myosittFEIA, < 10 U/mL.

 

Oppfølgingsanalyser, andre gruppe

Tabell 2 – enkeltanalyser som utføres dersom utslaget i ANA subspesifisiteter ELISA er sterkt, og det er negativt funn i den første gruppen med enkeltanalyser (tabell 1). Analyser som er klinisk indisert, kan rekvireres enkeltvis (må skrives i tekstfeltet på rekvisisjonen). Mer informasjon om de enkelte analysene kan fås ved å klikke på analysenavnet i den første kolonnen.

AnalyseSykdomsassosiasjonMetode, referanseområde

Anti- Fibrillarin

Systemisk skleroseFEIA, < 10 U/mL.

Anti- Mi 2

Autoimmun myosittFEIA, < 10 U/mL.

Anti- PCNA

SLE FEIA, < 10 U/mL.

Anti- Ribosomal-P

SLEFEIA, < 10 U/mL.

Anti- PMScl

Polymyositt/sklerodermi overlapp syndromFEIA, < 10 U/mL.

Anti- RNA polymerase III

Systemisk sklerose FEIA, < 10 U/mL.

 

Svarkoder

NPU27815 P—Bindevævssygdom-relateret antistof; arb.k.(proc.) = ?

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?