ANCA og anti GBM øyeblikkelig hjelp

​Synonymer

Anti-PR3, anti-MPO og anti-GBM hurtigtest.

Indikasjon

Akutt nyresvikt, lungeblødning eller annen akutt sykdom hvor det er viktig å påvise eller avkrefte ANCA eller anti-GBM som årsak. Utføres kun etter avtale.

Prøvemateriale

0,5 mL serum.

Metode

Line-immunoassay (LIA, blot-teknikk).

Referanseområde

Negativ.

Analysefrekvens

Utføres som øyeblikkelig hjelp dersom prøven varsles per telefon, og kan ankomme laboratoriet innen kl. 14:00 på en arbeidsdag (mandag-fredag). Vi har dessverre ingen døgnservice for denne analysen per i dag.

Spesielle forhold

Analysen må avtales. Ring 221 18890, og sørg på forhånd for å ha en kontaktperson eller et telefonnummer som vi kan ringe til for å rapportere resultatet. Prøven sendes deretter så fort som mulig med bud eller taxi til:

 

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Seksjon for medisinsk immunologi
Bygg 25-sør, 5.etg
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
0450 Oslo.

Vi mottar dessverre mange rekvisisjoner hvor det er krysset av for ANCA/anti-GBM Ø-hjelp, hvor det ikke er oppgitt kliniske opplysninger og hvor det ikke er gjort avtale. Slike prøver vil bli behandlet som rutineprøver.

Tolkning

Analysen vil vanligvis gi et klart svar (negativ – eller positiv for en av analyttene). Enkelte ganger kan analysen gi vanskeligere tolkbare funn (svake bånd, flere bånd). I slike tilfeller vil man måtte avvente undersøkelser i andre teknikker. Resultatet, og eventuelle tolkningsproblemer, vil bli meddelt rekvirenten per telefon av en av våre leger.

Svarkode

NPU12572 P—Proteinase 3-antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?

NPU12575 P—Myeloperoxidase-antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?

NPU12542 P—Glomerulus basement membrane antibody (IgG); arb.c.(proc.) = ?

Les mer om svarkoder

Analyseflyt

Etter at ANCA og anti-GBM er utført som hurtigtest, vil analysene bli gjentatt med våre standardteknikker (Se ANCA og anti- GBM), sammen med rutineprøvene.

Fant du det du lette etter?