ANCA og ASCA

Synonymer

ASCA: Antistoff mot Saccharomyces cerevisiae (gjærsopp).
ANCA: Anti-nøytrofilt cytoplasma-antistoff.

Indikasjon

Påvist inflammatorisk tarmsykdom (IBD), hvor det er usikkert om pasienten har Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt.

Prøvemateriale

0,5 mL serum.

Metode

 • ASCA analyseres med ELISA.
 • ANCA utføres med indirekte immunfluorescensteknikk og ELISA, se egen side.

Referanseområde

 • ASCA IgG: < 25 U/mL.
 • ASCA IgA: 10 U/mL.
 • ANCA: negativ.

Analysefrekvens

Analysefrekvens: Utføres vanligvis hver 14. dag.

Tolkning

ASCA og ANCA er veiledende for differensiering mellom Crohns sykdom og ulcerøs kolitt ved etablert inflammatorisk tarmsykdom (IBD) av usikker undertype. Analysene brukes ikke til å stille selve diagnosen IBD.

 • Ved diagnostisert IBD vil positiv ASCA i kombinasjon med negativ P-ANCA tale for at det foreligger Crohns sykdom. Kombinasjonen sees hos ca 2/3 av pasientene.
 • Ved diagnostisert IBD vil P-ANCA i kombinasjon med negativ ASCA tale for at det foreligger Ulcerøs kolitt.
 • Negativ ASCA eller P-ANCA utelukker ikke Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt.
 • Det er rapportert at positiv ANCA ELISA (vanligvis PR3-ANCA) med negativ IIF kan sees ved IBD, i tillegg til ved vaskulitter. Se også ANCA.
 • PR3-ANCA med positiv P-ANCA: Funnet taler ikke for ANCA-assosiert vaskulitt, men sees etter vår erfaring relativt hyppig ved IBD, spesielt ulcerøs kolitt, samt ved primær skleroserende cholangitt.
 • Positiv  ANA IIF er en hyppig årsak til tilsynelatende positiv P-ANCA. Positiv ANA IIF har ingen rolle i differensialdiagnostikken mellom Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Ved P-ANCA med negative ANCA ELISA-tester utfører laboratoriet en kontrollanalyse for å undersøke om funnet kan skyldes samtidig positiv ANA. Hvis denne gir utslag, vil P-ANCA bli rapportert som ikke evaluerbar av tekniske årsaker. Selve kontrollanalysen rapporteres ikke ut.

Svarkode

NPU26630 P—Saccharomyces cerevisiae-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

NPU27283 P—Saccharomyces cerevisiae-antistof(IgA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Se ANCA for svarkoder for ANCA-analysene.

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?