Antistoff mot BP180 og BP230

Synonymer

BP180 kalles også BPAg2 og collagen XVII.
BP230 kalles også BPAg1.

Indikasjon

Analysene er ikke direkte rekvirerbare, men rekvireres av laboratoriet når testen Anti- Hud IIF  viser farging av basalmembransonen.

Prøvemateriale

1 mL serum er tilstrekkelig for analyse av anti-hud med påfølgende ELISA-testing.

Metode

ELISA

Referanseområde

< 20 U/mL

Analysefrekvens

Utføres 2 ganger i måneden.

Tolkning

Anti-BP180 og anti-BP230 er autoantistoffer som er rettet mot proteiner i hemidesmosomene, som forankrer basallaget i epidermis til basalmembranen. Ved anti-hud IIF gir antistoffene farging av basalmembransonen.

  • Anti-BP230, som regel sammen med anti-BP180, sees ved bulløs pemfigoid.
  • Anti-BP180 alene sees ved bulløs pemfigoid og slimhinnepemfigoid (cicatrisiell pemfigoid).
  • Ved pemfigoid (herpes) gestationis, sees vanligvis anti-BP180, sjeldnere anti-BP230.
  • Ved et atypisk fluorescensmønster ved anti- hud IIF, med farging både intercellulært og i basalmembransonen, vil anti-BP230 sammen med Anti- desmoglein 1 og 3, kunne gi mistanke om paraneoplastisk pemfigus, som kan sees særlig ved lymfoproliferative sykdommer.
  • Dersom anti- hud IIF viser farging av basalmembransonen, men både anti-BP180 og anti-BP230 er negative, er tolkingen usikker. Funnene utelukker ikke bulløs pemfigoid, da et lite antall pasienter kan teste negativt for begge autoantistoffer.

Svarkode

Anti-BP180: NPU28367 P—Collagen alpha-1(XVII) chain-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
Anti-BP230: NPU29678 P—Dystonin-antibody (IgG); arb.subst.c.(proc.) = ? (p.d.u.)

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?