Antistoff mot CENP B

Synonymer

Anti-centromerprotein B.

Indikasjon

Analysen er ikke direkte rekvirerbar, men rekvireres av laboratoriet ved positiv ANA subspesifisiteter ELISA.

Prøvemateriale

0,5 mL serum er tilstrekkelig for analyse av ANA subspesifisiteter ELISA inklusive full spesifisitetsutredning.

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA).
Line immunoassay (LIA, blot-teknikk).

Referanseområde

FEIA: < 10 U/mL.
LIA: Negativ.

Analysefrekvens

FEIA: Utføres 5 dager i uken.
LIA: Rekvireres av laboratoriet i tilknytning til spesielle utredninger.

Tolkning

Antistoff mot centromerproteiner ble først beskrevet ved indirekte immunfluorescens. Det er identifisert flere proteiner som gir opphav til fluorescensmønsteret. Praktisk talt alle sera med anti-centromer-reaktivitet har reaktivitet mot centromerprotein B, og i tillegg ofte til andre centromerproteiner.

  • Positiv test sees hos ca 30% av pasienter med systemisk sklerose. De aller fleste av disse har den begrensede kutane formen. Antistoffet sees sjelden hos pasienter med diffus kutan systemisk sklerose
  • Antistoffet sees også hos pasienter som kun har Raynaudfenomener. Denne pasientgruppen har økt risiko for utvikling av systemisk sklerose.
  • Pasienter med systemisk sklerose og centromerantistoff er disponert for kutan kalsinose, Raynaudfenomener, øsofagus-dysmotilitet, sklerodaktyli og teleangiektasier. Denne symptomkonstellasjonen ble tidligere betegnet som CREST-syndrom. Pasientene er også utsatt for risiko for iskemiske fingersår og pulmonal hypertensjon, men i liten grad for pulmonal fibrose, renal krise eller affeksjon av muskulatur og hjerte.
  • Centromerantistoff kan også sees hos pasienter med annen autoimmun sykdom uten tegn på systemisk sklerose, bl.a. ved primær biliær cirrhose, Sjögrens syndrom og SLE.
  • Pasienter med systemisk sklerose (SSc) har vanligvis kun ett av de SSc-spesifikke antistoffene (anticentromerantistoff, anti-Scl70, anti-fibrillarin, anti-RNA polymerase III), slik at disse antistoffene sjelden forekommer sammen.

Svarkode

FEIA: NPU26644 P—Major centromere autoantigen B-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
LIA: NPU-kode vil bli oppdatert.

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?