Antistoff mot dsDNA

Synonym

Anti-dobbeltstrenget DNA. Anti-nativt DNA. Anti-dobbelttrådet DNA.

Indikasjoner

  • Diagnostikk av SLE.
  • Monitorering av SLE (oppfølging av sykdomsaktivitet).

Prøvemateriale

0,5 mL serum

Metoder

  • Fluorescens enzymimmunoassay (FEIA). Teknikken kalles «EliA™» av produsenten.
  • Indirekte immunfluorescens teknikk (IIF). Pasientens serum testes for reaktivitet med en DNA-rik organelle i protozoen Crithidia luciliae. Denne testen kalles også for CLIFT (Crithidia luciliae immunofluorescence test).

Referanseområder

  • Anti-dsDNA, FEIA: < 15 IU/mL.
  • Anti-dsDNA, IIF (CLIFT): < 10 negativ.

Analysefrekvens

  • Anti-dsDNA FEIA: utføres vanligvis 5 dager i uken.
  • Anti-dsDNA IIF (CLIFT): utføres vanligvis 3 dager i uken.

Tolkning

Ved diagnostikk av systemisk autoimmun revmatisk sykdom, vil positiv anti-dsDNA med FEIA teknikk, uten samtidig positiv CLIFT, ha høy sensitivitet, men lav spesifisitet for SLE. Positiv reaksjon (ofte lave/moderate nivåer) kan sees ved kronisk leversykdom, annen autoimmun sykdom, samt forbigående ved infeksjoner. Positiv reaksjon i CLIFT-teknikk har høy spesifisitet for SLE, men lavere sensitivitet. Antistoffet kan opptre før sykdommen manifesterer seg klinisk.

Ved monitorering av sykdomsaktiviteten ved SLE, vil antistoffnivået kunne følge sykdomsaktiviteten. Anti-dsDNA (FEIA) er velegnet til slik monitorering fordi testen er sensitiv og gir et kvantitativt resultat. Ved positiv FEIA utføres også CLIFT. Oppbluss forutgås ofte av økende nivåer av anti-dsDNA, med et fall under forverringen. Anti-dsDNA er assosiert med lupus-nefritt.

Analyseflyt

Ved diagnostikk av systemisk autoimmun revmatisk sykdom, utføres en screeningtest (ANA subspesifisiteter ELISA). Dersom denne er negativ, analyseres ikke anti-dsDNA. Ved positiv screeningtest analyseres de vanligste ANA subspesifisitetene, inklusive anti-dsDNA (FEIA). Dersom anti-dsDNA (FEIA) er positiv, vil alltid anti-dsDNA IIF (CLIFT) også bli utført. Det samme gjøres hvis ANA IIF har gitt mistanke om at det kan foreligge anti-dsDNA.

Ved monitorering av sykdomsaktivitet ved SLE, utføres anti-dsDNA (FEIA). Dersom denne er positiv, suppleres undersøkelsen med anti-dsDNA IIF (CLIFT).

Svarkoder

FEIA: NPU16393 P—DNA (double stranded) antibody (IgG); arb.subst.c. (IS WO/80; proc.) = ? x 10³ IU/L

IIF: NPU29756 P—DNA(double stranded) antibody(IgG); arb.subst.c.(pattern; imm.flu.; proc.) = ? (p.d.u.)

Les mer om svarkoder

 

 

Fant du det du lette etter?