Antistoff mot Fibrillarin

Synonymer

Anti-U3-RNP, anti-U3-snoRNP.

Indikasjon

Analysen er ikke direkte rekvirerbar, men blir i noen tilfeller rekvirert av laboratoriet ved positiv ANA subspesifisiteter ELISA, se denne analysen for nærmere informasjon. Analysen inngår også i enkelte spesialundersøkelser som utføres med LIA-teknikk.

Prøvemateriale

0,5 mL serum er tilstrekkelig for analyse av ANA subspesifisiteter ELISA inklusive full spesifisitetsutredning.

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA).
Line immunoassay (LIA, blot-teknikk).

Referanseområde

FEIA: < 10 U/mL.
LIA: Negativ.

Analysefrekvens

FEIA: Utføres 2-3 dager i uken.

LIA: Rekvireres av laboratoriet i tilknytning til spesielle utredninger.

Tolkning

Fibrillarin kalles også U3‑RNP eller U3‑snoRNP. Navnet er misvisende, fordi fibrillarin ikke selv er bundet til snoRNA (small nucleolar RNA), men inngår i et større molekylært kompleks hvor også snoRNA inngår. Kompleksets funksjon er å bearbeide pre‑rRNA til ferdig ribosomalt RNA. Navnet «Fibrillarin» kommer av at proteinet er lokalisert til «dense fibrillar regions» i nukleoli.

  • Markøren finnes hos < 15% av pasienter med systemisk sklerose, men sees også ved SLE og primært Raynaud-fenomen.
  • Sees oftere hos pasienter med diffus kutan systemisk sklerose, og er assosiert til alvorlig affeksjon av hud, samt organskade (hjerte, lunger, nyrer, gastrointestinaltraktus).
  • Pasienter med systemisk sklerose (SSc) har vanligvis kun ett av de SSc-spesifikke antistoffene (anticentromerantistoff, anti-Scl70, anti-fibrillarin, anti-RNA polymerase III), slik at disse antistoffene sjelden forekommer sammen.

Svarkode

FEIA: NPU28388 P—rRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin-antistoff (IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
LIA: NPU28982 P— rRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin antibody (IgG); arb.c.(proc.) = ?

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?