Antistoff mot Hud

Enkeltanalyser

Anti-hud basalmembran IIF og anti-hud desmosom IIF.

Indikasjon

Diagnostikk av bulløse hudsykdommer.

Prøvemateriale

1 mL serum.

Metode

Indirekte immunfluorescens på vevssnitt av flerlaget plateepitel (fra apeøsofagus.).

Referanseområde

< 8 negativ.

Analysefrekvens

Utføres vanligvis 1 gang i uken.

Tolkning

Autoantistoff mot hud forkommer ved bulløse hudsykdommer (sykdommer med blemmedannelse). De deles inn i to hovedtyper; antistoff mot basalmembransonen og antistoff mot desmosomer.

  • Antistoff mot basalmembransonen er hovedsakelig assosiert med bulløs pemfigoid. Antigenene er da vanligvis BP230 og BP180.
  • Antistoff mot desmosomer reagerer med intercellulærsubstansen i epidermis, og gir et hønsenetting-liknende fluorescensmønster. Mønsteret sees ved pemfigus. Antigenene er vanligvis desmoglein 3 (og 1) ved pemfigus vulgaris og desmoglein 1 alene ved pemfigus foliaceus.
  • Atypiske fluorescensmønstre med fluorescens både i basalmembransonen og intercellulært forekommer. Noen ganger vil disse kunne gi utslag ved ELISA-testingen, og være assosiert med paraneoplastisk pemfigus.

Svarkode

NPU29765 P—Intercellulær substans-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU29761 P—Hudbasalmembran-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Les mer om svarkoder

Analyseflyt

Fant du det du lette etter?