Antistoff mot Mi-2

Synonymer

Antistoff mot Chromodomain-helicase-DNA-bindende protein 4.

Indikasjon

Analysen er ikke direkte rekvirerbar, men blir i noen tilfeller rekvirert av laboratoriet ved positiv ANA subspesifisiteter ELISA, se denne analysen for nærmere informasjon. Analysen inngår også i enkelte spesialundersøkelser som utføres med LIA-teknikk.

Prøvemateriale

0,5 mL serum er tilstrekkelig for analyse av ANA subspesifisiteter ELISA inklusive full spesifisitetsutredning.

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA).
Line immunoassay (LIA, blot-teknikk).

Referanseområde

FEIA: < 10 U/mL.
LIA: Negativ.

Analysefrekvens

FEIA: Utføres 2-3 dager i uken.
LIA: Rekvireres av laboratoriet i tilknytning til spesielle utredninger.

Tolkning

Autoantigenet er en viktig bestanddel av et proteinkompleks i cellekjernene som remodellerer histoner gjennom deacetylering, og som derved påvirker (hemmer) transkripsjonen.

  • Blant pasienter med autoimmun myositt, finnes anti-Mi-2 nesten utelukkende hos pasienter med dermatomyositt. Ved dermatomyositt skal forekomsten av anti-Mi-2 være opptil 20%. Antistoffet er sjelden assosiert med paraneoplastisk dermatomyositt. Pasientene responderer ofte godt på steroider.

Svarkode

FEIA: NPU28386 P—Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
LIA: NPU28416 P—Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

Les mer om svarkoder

 

Fant du det du lette etter?