Antistoff mot PCNA

​Synonymer

Anti-proliferating cell nuclear antigen.

Indikasjon

Analysen er ikke direkte rekvirerbar, men blir i noen tilfeller rekvirert av laboratoriet ved positiv ANA subspesifisiteter ELISA,  se denne analysen for nærmere informasjon. Analysen inngår også i enkelte spesialundersøkelser som utføres med LIA-teknikk.

Prøvemateriale

0,5 mL serum er tilstrekkelig for analyse av ANA subspesifisiteter ELISA inklusive full spesifisitetsutredning.

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA).
Line immunoassay (LIA, blot-teknikk).

Referanseområde

FEIA: < 10 U/mL.
LIA: Negativ.

Analysefrekvens

FEIA: Utføres 2-3 dager i uken.
LIA: Rekvireres av laboratoriet i tilknytning til spesielle utredninger.

Tolkning

Autoantistoffet er rettet mot en komponent som inngår i et DNA-polymerasekompleks som er aktivt ved DNA-replikasjon. Det gir et karakteristisk cellesyklusavhengig ANA-IIF-mønster, men vil ved SLE ofte maskeres av andre autoantistoffer.

  • Positiv test sees hos en liten andel av pasienter med SLE (< 5%).
  • Antistoffet sees imidlertid også hos friske (ca 1% i én studie), og ved andre systemiske autoimmune revmatiske sykdommer. Den diagnostiske spesifisiteten med tanke på SLE er derfor beskjeden.

Svarkode

FEIA: NPU12584 P—Proliferating cell nuclear antigen-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
LIA: NPU03254 P—Proliferating cell nuclear antigen-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?