Antistoff mot PM/Scl

Synonymer

Anti-polymyositt/sklerodermi-kompleks.
Antistoff mot det humane eksosom-komplekset.

Indikasjon

Analysen er ikke direkte rekvirerbar, men blir i noen tilfeller rekvirert av laboratoriet ved positiv ANA subspesifisiteter ELISA, se denne analysen for nærmere informasjon. Analysen inngår også i enkelte spesialundersøkelser som utføres med LIA-teknikk.

Prøvemateriale

0,5 mL serum er tilstrekkelig for analyse av ANA subspesifisiteter ELISA inklusive full spesifisitetsutredning.

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA). Kun PM-Scl-100.
Line immunoassay (LIA, blot-teknikk) To analyser: anti-PM-Scl-100 og anti-PM-Scl-75.

Referanseområde

FEIA: < 10 U/mL.
LIA: Negativ.

Analysefrekvens

FEIA: Utføres 2-3 dager i uken.
LIA: Rekvireres av laboratoriet i tilknytning til spesielle utredninger.

Tolkning

Antigenet inngår i et stort molekylært kompleks, "eksosomet" (PM/Scl-complex, exosome complex), som bryter ned RNA, og hovedsakelig er lokalisert i nukleolus.

  • Autoantistoff mot PM/Scl og mot enkelte andre proteiner i eksosomet, kan sees hos pasienter med overlapp-syndrom mellom autoimmun poly/dermatomyositt og systemisk sklerose. Pasientene kan ofte også ha interstitiell lungesykdom.

Svarkoder

FEIA: NPU28387 P—Exosome component 10-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
LIA: PM/Scl-75: NPU27762 P—Exosome complex component RRP45-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
        PM/Scl-100: NPU27763 P—Exosome component 10-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?