Antistoff mot Ribosomal P

​Indikasjon

Analysen er ikke direkte rekvirerbar, men blir i noen tilfeller rekvirert av laboratoriet ved positiv ANA subspesifisiteter ELISA, se denne analysen for nærmere informasjon. Analysen inngår også i enkelte spesialundersøkelser som utføres med LIA-teknikk.

Prøvemateriale

0,5 mL serum er tilstrekkelig for analyse av ANA subspesifisiteter ELISA inklusive full spesifisitetsutredning.

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA).
Line immunoassay (LIA, blot-teknikk).

Referanseområde

FEIA: < 10 U/mL.
LIA: Negativ.

Analysefrekvens

FEIA: Utføres 5 dager i uken.
LIA: Rekvireres av laboratoriet i tilknytning til spesielle utredninger.

Tolkning

Anti-ribosomal P binder seg til fosforylerte proteiner (P0, P1, P2) på S60 subenheten til ribosomene.

  • Antistoffet har høy spesifisitet for SLE, og opptrer ofte før diagnosen stilles. Det kan påvises hos fra 10–40% av pasientene.
  • Nivået svinger med sykdomsaktiviteten, og korrelerer med anti-dsDNA.
  • Antistoffet har vært assosiert med nevropsykiatrisk affeksjon, leveraffeksjon og nefritt. Litteraturen er likevel ikke entydig når det gjelder disse symptom-assosiasjonene.

Svarkode

FEIA: NPU54606 P—60S acidic ribosomal protein (P0+P1+P2) antibody(IgG); arb.subst.c.(proc.) = ? (p.d.u.)

LIA: NPU14560 P—Ribonucleoprotein(ribosomal) antibody(IgG); arb.c.(proc.) = ?

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?