Antistoff mot RNA-polymerase III

​Indikasjon

Analysen er ikke direkte rekvirerbar, men blir i noen tilfeller rekvirert av laboratoriet ved positiv ANA subspesifisiteter ELISA, se denne analysen for nærmere informasjon. Analysen inngår også i enkelte spesialundersøkelser som utføres med LIA-teknikk.

Prøvemateriale

0,5 mL serum er tilstrekkelig for analyse av ANA subspesifisiteter ELISA inklusive full spesifisitetsutredning.

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA).
Line immunoassay (LIA, blot-teknikk).

Referanseområde

FEIA: < 10 U/mL.
LIA: Negativ.

Analysefrekvens

FEIA: Utføres 2-3 dager i uken.
LIA: Rekvireres av laboratoriet i tilknytning til spesielle utredninger.

Tolkning

RNA polymerase III er i hovedsak lokalisert til nukleoli, og har som funksjon å produsere tRNA og snRNA, samt RNA for 5S-subenheten til ribosomene.

  • Antistoff mot RNA polymerase III er assosiert med systemisk sklerose, og skal ha høy spesifisitet. Antistoffet kan påvises hos 10-20% av pasienter med systemisk sklerose.
  • Antistoffet er assosiert med diffus kutan systemisk sklerose, nyreaffeksjon og renal krise.
  • Pasienter med systemisk sklerose (SSc) har vanligvis kun ett av de SSc-spesifikke antistoffene (anticentromerantistoff, anti-Scl70, anti-fibrillarin, anti-RNA polymerase III), slik at disse antistoffene sjelden forekommer sammen.

Svarkode

FEIA: NPU28389 P—DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
LIA: NPU28984 P— DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1 antibody (IgG); arb.c.(proc.) = ?

LIA: NPU28983 P— DNA directed RNA polymerase III subunit RPC10 antibody (IgG); arb.c. (proc.) = ?

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?