Antistoff mot Scl70

Synonymer

Anti-topoisomerase I.

Indikasjon

Analysen er ikke direkte rekvirerbar, men rekvireres av laboratoriet ved positiv ANA subspesifisiteter ELISA.

Prøvemateriale

0,5 mL serum er tilstrekkelig for analyse av ANA subspesifisiteter ELISA inklusive full spesifisitetsutredning.

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA).
Line immunoassay (LIA, blot-teknikk).

Referanseområde

FEIA: < 10 U/mL.
LIA: Negativ.

Analysefrekvens

FEIA: Utføres 5 dager i uken.
LIA: Rekvireres av laboratoriet i tilknytning til spesielle utredninger.

Tolkning

Topoisomerase I er et enzym som klipper opp en DNA-enkelttråd, og skjøter den sammen igjen med redusert eller økt grad av «tvinn», i forbindelse med bl.a. DNA-transkripsjon.

  • Anti-Scl70 er en spesifikk markør for systemisk sklerose og sees hos ca 30% av pasientene. Av pasienter med systemisk sklerose og anti-Scl70, har ca. 2/3 den diffuse kutane formen og ca. 1/3 den begrensede kutane formen.
  • Sammenliknet med pasienter med anticentromer-antistoff, er hyppigheten av pulmonal hypertensjon omtrent den samme, men ved anti-Scl70-positivitet sees oftere samtidig lungefibrose.
  • Det er større tendens til nyreaffeksjon og renal krise ved anti-Scl70 positivitet enn ved centromerantistoff.
  • Det sees oftere akutt-fase proteinøkning, synovitt og kontrakturer enn ved centromerantistoff.
  • På grunn av et teknisk problem ved analysen, vil personer som har antistoff mot bakterieproteinet streptavidin kunne få positivt utslag i testen selv om de ikke har anti-Scl70. Vi kontrollerer derfor alltid positive utslag i denne testen med LIA-teknikk før et positivt svar gis ut.
  • Pasienter med systemisk sklerose (SSc) har vanligvis kun ett av de SSc-spesifikke antistoffene (anticentromerantistoff, anti-Scl70, anti-fibrillarin, anti-RNA polymerase III), slik at disse antistoffene sjelden forekommer sammen.

Svarkode

FEIA: NPU26643 P—DNA topoisomerase 1-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
LIA: NPU12562 P— DNA topoisomerase 1 antibody (IgG); arb.c.(proc.) = ?

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?