Antistoff mot Sm og RNP

Synonymer

Anti-Sm: Anti-Smith. Tilnærmet synonym: Anti-SmD, Anti-SmD-peptid.
Anti-RNP: Anti-U1-RNP.

Indikasjon

Analysene er ikke direkte rekvirerbare, men rekvireres av laboratoriet ved positiv ANA subspesifisiteter ELISA.

Prøvemateriale

0,5 mL serum er tilstrekkelig for analyse av ANA subspesifisiteter ELISA inklusive full spesifisitetsutredning.

Metode

  • Anti-Sm utføres med ELISA.
  • Anti-RNP utføres med fluorescens enzym immunoassay (FEIA).
  • Begge analyser kan også utføres som line immunoassay (LIA, blot-teknikk).

Referanseområde

Anti-Sm
ELISA: <20U/mL.
LIA: Negativ.

Anti-RNP
FEIA: < 10 U/mL.
LIA: Negativ.

Analysefrekvens

  • Anti-Sm ELISA: Utføres vanligvis 2 dager i uken.
  • Anti-RNP FEIA: Utføres 5 dager i uken.
  • LIA: Rekvireres av laboratoriet i tilknytning til spesielle utredninger.

Tolkning

Anti-Sm og anti-RNP er rettet mot en gruppe proteiner som er assosiert med uridinrikt small nuclear RNA (snRNA). Sammen inngår de i spliceosomet, som fjerner introns fra pre-mRNA.

  • Positiv anti-Sm sees hos ca 15% av SLE-pasienter. Spesifisiteten skal være meget høy.
  • Positiv anti-RNP i høye nivåer (dvs. > 70–100 U/mL i FEIA-teknikk) uten påvisning av andre ANA subspesifisiteter sees ved mixed connective tissue disease (MCTD).
  • Positiv anti-RNP kan også sees ved andre systemiske autoimmune revmatiske sykdommer, bl.a. SLE.

Svarkoder

Anti-Sm
ELISA: NPU28423 P—Smith's antibody (IgG); arb.c. (proc.) = ? 
LIA: NPU03428 P—Smith's-antistof; arb.k.(0 1) = ?

Anti-RNP
FEIA: NPU26646 P—Ribonucleoprotein U1(70 kDa+A+C)-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
LIA: NPU28738 P—U1 Small Nuclear Ribonucleoprotein-antistof; arb.k.(proc.) = ?

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?