Antistoff mot SSA/Ro60, SSA/Ro52 og SSB

Synonymer

Anti-SSA/Ro60: Anti-Ro.
Anti-SSA/Ro52: Anti-TRIM21.
Anti-SSB: Anti-La.

Indikasjon

Analysene er ikke direkte rekvirerbare, men rekvireres av laboratoriet ved positiv ANA subspesifisiteter ELISA.

Prøvemateriale

0,5 mL serum er tilstrekkelig for analyse av ANA subspesifisiteter ELISA inklusive full spesifisitetsutredning.

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA)
Analysene kan også utføres som line immunoassay (LIA, blot-teknikk)

Referanseområde

FEIA: < 10 U/mL.
LIA: Negativ.

Analysefrekvens

Analysene utføres vanligvis 5 dager i uken (FEIA-teknikk).
LIA-teknikk benyttes i tilknytning til spesielle utredninger.

Tolkning

SSA/Ro60 og SSB-proteinene er in vivo begge bundet til en uridinrik RNA-tråd, og danner en ringformet partikkel som finnes både i cellekjernen og cytoplasma. Komplekset antas å ha en funksjon i nedbrytning av ikke-kodende RNA. SSA/Ro52 (TRIM21) er en intracytoplasmatisk Fc-reseptor med svært høy affinitet, som antas å bidra til nedbrytning av antistoffdekket virus som har kommet inn i cellen.

  • Anti-SSA/Ro60 sees hos ca. 2/3 av pasienter med Sjögrens syndrom og halvparten av pasienter med SLE.
  • Ved Sjögrens syndrom og SLE opptrer ofte anti-SSA/Ro60 og anti-SSA/Ro52 sammen, slik at andelen pasienter som er positive for anti-SSA/Ro52 er omtrent den samme som for anti-SSA/Ro60. Anti-SSA/Ro52 uten anti-SSA/Ro60 sees ved mange forskjellige autoimmune sykdommer, bl.a. autoimmun myositt, autoimmun leversykdom og systemisk sklerose.
  • Anti-SSB påvises hos ca. halvparten av pasienter med Sjögrens syndrom og noe sjeldnere hos pasienter med SLE.
  • Ved Sjögrens syndrom er anti-SSA/Ro60, anti-SSA/Ro52 og anti-SSB assosiert med ekstraglandulære symptomer, for eksempel hypergammaglobulinemi, cytopenier, artritt.
  • Gravide med anti-SSA/Ro60, anti-SSA/Ro52 eller anti-SSB kan overføre antistoffet til fosteret, hvor det kan skade hjertets ledningssystem og føre til medfødt hjerteblokk. Det er derfor behov for spesiell oppfølging under svangerskap av kvinner med disse antistoffene.

Svarkoder

FEIA:
Anti-SSA/Ro60: NPU18243 P—60 kDa SS-A/Ro ribonucleoprotein-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
Anti-SSA/Ro52: NPU18242 P—E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
Anti-SSB: NPU12567 P—Lupus La protein-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

LIA:
Anti-SSA/Ro60: NPU18238 P—60 kDa SS-A/Ro ribonucleoprotein-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
Anti-SSA/Ro52: NPU18237 P—E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
Anti-SSB: NPU12566 P—Lupus La protein-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?