Antistoff mot TPO

Synonym

Antistoff mot thyreoideaperoksidase.

Indikasjoner

  • Utredning av autoimmune thyreoideasykdommer.
  • Utredning av struma av ukjent årsak.
  • Mistanke om postpartum-tyreoiditt.
  • Utredning av autoimmun polyendokrin sykdom.
  • Ved oppstart av medikamentell behandling med kjent risiko for utvikling av hypotyreose (litium, amiodaron), vil måling av anti-TPO ved oppstart gi en indikasjon på graden av risiko.
  • Hos pasienter med økt risiko for utvikling av autoimmun thyreoideasykdom (for eksempel Downs syndrom), kan måling av anti-TPO være aktuelt som supplement til fritt T4 og TSH.

Prøvemateriale

0,5 mL serum.

Metode

Fluorescens enzymimmunoassay (FEIA).

Referanseområde

< 25 IU/mL.

Analysefrekvens

Utføres vanligvis 3 ganger i uken.

Tolkning

Anti-TPO ses hos mer enn 90% av alle pasienter med Hashimotos tyreoiditt, ca. 85% av pasienter med Graves sykdom og 60-70% av pasienter med postpartum tyreoiditt. Det ses også hos noen personer uten klinisk thyreoideasykdom, hyppigst hos kvinner, og hyppigere med økende alder. Dette kan være uttrykk for en subklinisk tyreoiditt, og er assosiert med risiko for utvikling av thyreoideasykdom. Gravide med TPO-antistoff har økt risiko for thyreoidea funksjonsforstyrrelser post partum. Anti-TPO er også assosiert med annen autoimmun endokrinopati, som type 1 diabetes og Addisons sykdom, samt autoimmune polyendokrine syndromer.

Svarkode

NPU20041 P—Thyroid-peroxidase-antistof; arb.stofk.(IRP 66/387) = ? × 10³ IU/L

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?