Antistoff mot TSH-reseptor (TRAS)

Synonymer

TRAS, antistoff mot thyreoideastimulerende hormon, tyreotropin-reseptor antistoff, TRAb.

Indikasjon

Mistanke om autoimmun thyreoideasykdom, spesielt Graves sykdom.

Prøvemateriale

0,5 mL serum.

Metode

ELISA.

Referanseområde

< 2 IU/L.

Analysefrekvens

Utføres vanligvis 1 gang i uken.

Tolkning

Autoantistoff mot TSH (TRAS) kan være stimulerende (vanligst), nøytrale eller blokkerende. Noen pasienter har en blanding av hemmende og stimulerende antistoffer, og sammensetningen kan variere over tid. Uregulert overstimulering av TSH-reseptor på thyreoideacellene fører til celleproliferasjon og hypertyreose; Graves sykdom. Det finnes TSH-reseptorer i mange vev, bl.a. fibroblaster og fettceller. Stimulering av slike celler retroorbitalt kan føre til økt hyaluronsyre­dannelse samt økt mengde fettceller, med eksoftalmus (Graves oftalmopati) som resultat. Et fåtall av pasientene utvikler hypotyreose pga. overvekt av blokkerende antistoffer. Testen kan ikke skille mellom stimulerende og blokkerende antistoffer.

Svarkode

NPU57024 P—Thyreoid stimulating+blocking immunoglobulin; arb.subst.c. (IS 90/672; proc.)= ? IU/L

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?