Antistoffer ved Cøliaki og dermatitis herpetiformis

Enkeltanalyser

IgA anti-vevstransglutaminase, IgG anti-deamidert gliadinpeptid.
Konfirmasjonstest hos barn: IgA anti-endomysiumantistoff.

Synonymer

IgA anti-tTG, IgG anti-DGP, IgA EMA.

Indikasjoner

  • Mistanke om cøliaki eller dermatitis herpetiformis.
  • Behandlingsoppfølging ved disse tilstandene (kontroll av at tilstanden responderer på pasientens diett).
  • Kontroll med tanke på utvikling av cøliaki hos pasientgrupper som har økt risiko for å få sykdommen (autoimmun diabetes mellitus, Downs syndrom).

Prøvemateriale

0,5 mL serum.

Metode

Anti-tTG: ELISA.
Anti-DGP: ELISA.
EMA: Indirekte immunfluorescens.

Referanseområde

Anti-tTG: < 4 U/mL.
Anti-DGP: < 20 Units.
EMA: negativ.

Analysefrekvens

Anti-tTG og anti-DGP utføres vanligvis 3 ganger i uken.
EMA utføres vanligvis 1 gang i uken.

Tolkning

Vevstransglutaminase (tTG) er et multifunksjonelt enzym som bl.a. kryssbinder gliadinpeptider og deamiderer glutamin-sidekjeder til glutaminsyre. Ved cøliaki dannes IgA autoantistoffer mot tTG. Antistoffene kan også påvises gjennom den mer ressurskrevende IgA EMA-testen, hvor pasientens antistoffer binder seg til tTG i vevssnitt fra dyr. Det dannes også IgG antistoffer mot deamiderte gliadinpeptider fra gluten. Ved dermatitis herpetiformis, dannes IgA antistoffer mot epidermal transglutaminase (eTG). Antistoff mot tTG kryssreagerer ofte med eTG, slik at pasientene får positiv IgA anti-tTG-test. Testing for IgA mot eTG er mer sensitivt, men foreløpig ikke tilgjengelig hos oss. Noen pasienter med cøliaki har IgA-mangel. Disse får negativ IgA anti-tTG-test, men vil vanligvis få utslag i anti-DGP-testen. Ved dermatitis herpetiformis, forekommer ikke total IgA-mangel, men partiell IgA-mangel er kasuistisk beskrevet.

Hos voksne kreves tarmbiopsi for å stille diagnosen cøliaki. Hos barn kan diagnosen stilles dersom pasienten har et utslag i IgA anti-tTG-testen som er minst 10 ganger analysens cutoff, og pasienten i tillegg har positiv IgA anti-endomysiumantistoff-test og en cøliakidisponerende HLA-type.

  • Hvis både IgA anti-tTG og IgG anti-DGP er positive taler, taler dette for at pasienten har cøliaki eller dermatitis herpetiformis.
  • EMA testen utføres kun hos barn som har IgA anti-tTG minst 10 ganger over cutoff (40 U/mL ved vår test). Det er svært viktig at kontrollprøve til EMA tas så snart den første prøven viser et høyt nivå av IgA anti-tTG, fordi foreldrene ofte innfører glutenrestriksjon så snart det er mistanke om cøliaki, noe som ofte fører til negativ test hvis testen ikke tas umiddelbart.
  • Hvis IgA anti-tTG er negativ og IgG anti-DGP er positiv, kan pasienten ha cøliaki og IgA-mangel. Det er en overhyppighet av cøliaki hos individer med IgA-mangel. Tarmbiopsi vil i slike tilfeller være nødvendig for å stille cøliakidiagnosen, også hos barn.
  • Også ved andre diskrepanser mellom IgA anti-tTG og IgG anti-DGP-testene vil tarmbiopsi være nødvendig for å kunne konkludere.
  • Ved mistanke om cøliaki eller dermatitis herpetiformis, vil HLA-typing for HLA-DQ2 og HLA-DQ8 være til hjelp, da begge sykdommer er svært lite sannsynlige hos pasienter som ikke har disponerende HLA-DQ-typer.

Analyseflyt

IgA anti-tTG og IgG anti-DGP utføres alltid sammen. EMA utføres kun for barn, og må rekvireres spesielt, med henvisning til tidligere prøve med IgA anti-tTG på minst 10 ganger analysens cutoff.

Svarkoder

NPU14566 P—Transglutaminase-antistof(IgA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)    
NPU28161 P—Deamideret gliadin peptid-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)   
NPU12538 P—Endomysium-antistof(IgA); arb.k.(proc.) = ?

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?