Autoantistoffer ved Antifosfolipidsyndrom

Synonymer

Fosfolipidantistoffer. Antistoff mot beta2 glykoprotein I og kardiolipin.

Indikasjon

Diagnostikk av antifosfolipidsyndrom.

Enkeltanalyser

Anti-kardiolipin IgG, anti-kardiolipin IgM, anti -beta2 glykoprotein I IgG og anti -beta2 glykoprotein I IgM.

Prøvemateriale

0,5 mL serum.

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA).

Referanseområde

 • Anti-kardiolipin IgG: < 10 GPL U/mL.
 • Anti-kardiolipin IgM: < 10 MPL U/mL.
 • Anti-beta2 glykoprotein I IgG: < 10 U/mL.
 • Anti-beta2 glykoprotein I IgM: < 10 U/mL.

Analysefrekvens

Utføres vanligvis 3 ganger i uken.

Tolkning

Antifosfolipidsyndrom (APS) er kjennetegnet ved forekomst av venøse og arterielle tromboser og habituell abort, ofte ledsaget av moderat trombocytopeni, med påvisning av fosfolipidantistoffer.

 • Minst ett klinisk kriterium (vaskulær trombose eller svangerskaps­komplikasjoner) og ett laboratoriekriterium (anti-kardiolipin, anti-beta2 glykoprotein I eller lupus antikoagulant) må være tilstede. Analysen lupus antikoagulant utføres ved Seksjon for hemostase og trombose, MBK, Rikshospitalet.
 • For å stille diagnosen, anbefales påvisning i to forskjellige prøver tatt med minst 12 ukers intervall. Fosfolipidantistoff kan sees forbigående bl.a. ved en rekke infeksjoner. Funn av flere typer fosfolipidantistoffer (isotyper og spesifisiteter) er assosiert til høyere risiko for APS. Nivået av anti-kardiolipin er også assosiert til økt risiko.
 • IgM revmatoid faktor kan gi interferens dersom det er positiv IgG anti-kardiolipin eller IgG anti-beta2 glykoprotein I. Dette må man være oppmerksom på hvis det både er høyt IgG og IgM mot en av spesifisitetene. IgM RF vil da bli målt, og hvis den er positiv, vil det bli kommentert at IgM-resultatet for fosfolipidantistoffet kan være falsk forhøyet. Dette er viktig, fordi sannsynligheten for APS er høyere jo flere spesifisiteter som påvises, og jo flere isotyper som påvises. Av denne grunn bør alltid også lupus antikoagulans måles.
 • Kardiolipinantistoff rapporteres både numerisk og semikvantitativt (svak positiv, positiv, sterk positiv). Anti-beta2 glykoprotein I rapporteres som positiv/negativ, samt numerisk med cutoff satt til 99-persentilen. Leverandøren oppgir persentiler for et normalmateriale, men anbefaler likevel andre cutoffs, med henvisning bl.a. til en studie som finner at 99-persentilen stemmer med produsentens anbefaling unntatt for anti-beta2 glykoprotein I IgM, hvor 99-persentilen var lavere (4.1 U/mL, Villalta 2009 PMID 19758127). Vi bruker derfor fortsatt leverandørens anbefalte cutoffs, men henviser i en analysekommentar til de internasjonale anbefalingene.

Svarkoder

 • NPU12020 P—Cardiolipin-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
 • NPU12021 P—Cardiolipin-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
 • NPU16397 P—beta-2-Glycoprotein I-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
 • NPU16398 P—beta-2-Glycoprotein I-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?