C1q

                           

Indikasjoner

Prøvemateriale

1 mL serum.

Metode

Nefelometri.

Referanseområde

70 - 150 mg/L.

Analysefrekvens

Utføres vanligvis 5 ganger i uken.

Tolkning

C1q produseres av beinmargsderiverte celler, først og fremst monocytter. Den klassiske komplementaktiveringsveien starter med binding av C1q til antigenbundet IgG eller IgM. C1q er nødvendig for fjerning av immunkomplekser og apoptotiske celler.

Arvelig C1q-mangel forekommer meget sjelden, og er assosiert med alvorlig infeksjonstendens, immunkomplekssykdom med glomerulonefritt og et SLE-liknende sykdomsbilde. Arvegangen er recessiv. Pasientene har ofte normal C3 og C4, men ved undersøkelse av funksjonell komplementaktivitet vil man finne sterkt nedsatt klassisk aktiveringsvei.

  • Ved angioødem vil nedsatt C1q kombinert med nedsatt C1-inhibitor funksjonstest tale for akvirert angioødem.
  • Forhøyede C1q-verdier har ingen etablert diagnostisk betydning, og kan i noen tilfeller skyldes analysetekniske forhold. C1q er ikke et akutt-fase protein.

Svarkode

NPU23596 P—Complement C1q; massek.(proc.) = ? mg/L.

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?