Immunglobuliner

Enkeltanalyser

IgG, IgA, IgM, IgG subklasser (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4).

Prøvemateriale

Serum. IgG, IgA, IgM: 0,6 mL. IgG subklasser: 1 mL.

Metode

Nefelometri.

Referanseområder

IgG, IgA, IgM, IgG subklasser: Disse er aldersavhengige og vil fremgå av besvarelsen.

Analysefrekvens

Utføres vanligvis 5 ganger i uken.

Svarkoder

NPU19814 P—Immunglobulin G; massek. = ? g/L
NPU19795 P—Immunglobulin A; massek. = ? g/L
NPU19825 P—Immunglobulin M; massek. = ? g/L
NPU19817 P—Immunglobulin G1; massek. = ? g/L
NPU19818 P—Immunglobulin G2; massek. = ? g/L
NPU19819 P—Immunglobulin G3; massek. = ? g/L
NPU19820 P—Immunglobulin G4; massek. = ? g/L 

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?