HELSENORGE

Om seksjon for komponentfremstilling (KF)

Seksjon for komponentfremstilling (KF) er lokalisert på Ullevål sykehus og er en av tre seksjoner som til sammen danner Blodbanken i Oslo/BiO.

Denne seksjonen står for all produksjon, prosessering, kvalitetskontroll og klargjøring av blod og blodkomponenter i BiO som leveres til sykehusene i hovedstaden eller til plasmafraksjoneringsindustrien for produksjon av plasmaprodukter. Disse blodproduktene er i hovedsak erytrocyttkonsentrater, trombocyttkonsentrater (både buffy coat og afereser) og plasma (fra fullblod og aferese). Seksjonen benytter seg av delautomatisert metode for produksjon av trombocyttkonsentrater. Seksjon for komponentfremstilling gjør samtidig omfattende kvalitetskontroller av egne blodprodukter og av tilsendte prøver fra Helse Sør-Øst og noen andre helseregioner. Seksjonen er godt utstyrt med nye instrumenter som blant annet hematologiinstrument, blodgassapparat, automatisk blodkultursystem og flowcytometer.

Seksjonen har 13 bioingeniører og 1 overlege. Komponentfremstilling har kun dagvaktstillinger.  

Seksjonen ledes av Farshid Ezligini, uxfaez@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?