RF

Synonym

Revmatoid faktor.

Enkeltanalyser

IgM RF og IgA RF. Anti- CCP vil også bli utført, se egen side.

Indikasjoner

  • Mistanke om revmatoid artritt.
  • Utredning av kryoglobulinemi.

Prøvemateriale

0,5 mL serum.

Metode

ELISA.

Referanseområde

< 25 IU/mL.

Analysefrekvens

Utføres vanligvis 4-5 ganger i uken.

Tolkning:

RF er autoantistoff mot immunglobulin G (IgG). Tradisjonelle metoder (for eksempel Waalers test) måler RF uten spesifisert immunglobulin-klasse. Vårt laboratorium benytter en ELISA-teknikk som måler RF isotype-spesifikt, dvs. IgM RF og IgA RF.

  • Positiv test sees hos ca. 2/3 av pasienter med revmatoid artritt. Anti-CCP har om lag samme sensitivitet, men er langt mer spesifikk enn RF.
  • Positiv test (både IgM og IgA RF) er ved revmatoid artritt assosiert med alvorligere sykdom.
  • RF egner seg ikke til monitorering av sykdomsaktivitet ved revmatoid artritt.
  • RF kan påvises hos over halvparten av pasienter med Sjögrens syndrom, og er ofte av IgA isotype.
  • Sterkt positiv test hos pasienter med kryoglobulinemi taler for blandet kryoglobulinemi (type II: monoklonal RF, type III: polyklonal RF; begge assosiert med HCV-infeksjon).
  • Positiv RF sees også ved andre systemiske autoimmune revmatiske sykdommer (bl.a. SLE, MCTD, primær biliær cirrhose) samt ved virusinfeksjoner, sub-akutt bakteriell endokarditt, malignitet og ulike betennelsestilstander.
  • Positiv RF sees ofte hos friske eldre.

Svarkoder

NPU12581 P—Rheumafaktor(IgA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU16407 P—Rheumafaktor(IgM); arb.stofk.(BS 64/002) = ? × 10³ IU/L

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?