SC5b 9

Synonym

Komplementaktiveringsprodukt.

Indikasjoner

  • Mistanke om pågående komplementaktivering in vivo, f.eks. ved glomerulonefritt, SLE, sepsis.
  • Kan benyttes som supplement til analysen Funksjonell komplementaktivitet ved monitorering av behandling med komplementhemmeren eculizumab.

Prøvemateriale

0,5 mL EDTA-plasma. NB! Spesielle prøvetakingshensyn: For å forhindre falskt forhøyet resultat pga. komplementaktivering i prøverøret, må prøvetakingsinstruksjonene følges: EDTA-blod settes kaldt umiddelbart etter prøvetaking og sentrifugeres (om mulig kaldt). Etter sentrifugering avpipetteres plasmaet og settes på is. Plasmaprøven må leveres laboratoriet på is høyst 4 timer etter prøvetaking og senest kl. 15.00. Hvis dette ikke er mulig, må plasmaet fryses ned umiddelbart, og sendes på tørris. Merk røret med «SC5b–9».

Metode

ELISA.

Referanseområde

< 300 ng/mL.

Analysefrekvens

Utføres vanligvis 2 ganger i måneden.

Tolkning

SC5b–9 er en løselig form av terminalkomplekset i komplementaktiveringskaskaden.

  • Økt konsentrasjon indikerer pågående komplementaktivering in vivo, forutsatt riktig prøvetaking. Graden av komplementaktivering kan være relatert til sykdomsaktivitet.
  • Økt konsentrasjon kan også skyldes feil ved prøvetaking eller transport, pga. in-vitro komplementaktivering. Se prøvetakingsinstruksjonene!
  • Hos pasienter som behandles med komplementhemmeren eculizumab, vil man ved full effekt av medikamentet ha normal SC5b–9. Ved monitorering av pasienter som behandles med medikamentet, benyttes analysen Funksjonell komplementaktivitet. SC5b–9 kan i spesielle tilfeller gi tilleggsinformasjon.

Svarkode

NPU28400 P—Complementmembran attack-complex(C5b-C6-C7-C8-C9n); arb.stofk. = ? (p.d.e.).

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?