Analyseoversikt Avdeling for farmakologi

Den klinisk-farmakologiske analysevirksomheten er akkreditert etter NS-EN ISO-standard 15189, testnummer 271. Analyser som er akkrediterte er merket med A i tabellen (A* er akkreditert etter NS_EN ISO-standard 15189, testnummer 103).

Dette er en midlertidig analyseoversikt. Avdelingen arbeider med ny og forbedret løsning for visning av informasjon.

Legemiddel-, rusmiddel- og intoksanalyser

Farmakogenetiske analyser

Dopinganalyser