HELSENORGE

Analysetjeneste ved forsknings- og utviklingsprosjekter ved Avdeling for farmakologi

Avdeling for farmakologi kan yte klinisk farmakologisk analysetjeneste i forbindelse med forsknings- og utviklingsprosjekter. Dette gjelder både sykehusinterne og eksterne prosjekter.

Avdelingen utfører analyse av legemidler, dopingmidler, rusmidler og forgiftningsstoffer - se oversikt over analyserepertoaret.

Forespørsel om farmakologiske analyser i forbindelse med prosjekter sendes på skjemaet Forespørsel om klinisk farmakologiske analysetjenester i forbindelse med prosjekter.

Ferdig utfylt skjema sendes elektronisk til avdelingsleder Berit Muan (Berit.Muan@ous-hf.no).

Ved eventuell inngåelse av avtale, brukes skjemaet Avtale om klinisk farmakologiske analysetjenester i forbindelse med prosjekt.

Fant du det du lette etter?