HELSENORGE
Eksogene stoffer. Organiske syrer som kan gi metabolsk acidose.

Intoksanalyser

Intoksikasjonsanalysene utføres ved laboratoriet på seksjon for klinisk farmakologi på Ullevål.

Analyser som utføres hele døgnet, alle dager i uken

 • Etanol
 • Paracetamol
 • Salisylsyre

Analyser som utføres hverdager fra kl. 8-15

 • Metanol og maursyre 
 • Etylenglykol og glykolsyre
 • Isopropanol og aceton
 • Andre syrer relevant for metabolsk acidose
  • betahydroksysmørsyre (beta-OH-butyrat)
  • pyroglutamat (5-oxoprolinsyre)
 • GHB
 • Metformin

Analyser fra dette repertoaret kan eventuelt utføres utenom ordinær arbeidstid etter avtale med laboratoriet.

Analyser som inngår i avdelingens rutineprogram

Ved mistanke om intoksikasjon med legemidler og rusmidler som inngår i avdelingens rutineprogram, se analyseoversikten for repertoar og tidsplan. 

 Analyser fra rutinerepertoaret kan eventuelt utføres utenom ordinær tidsplan etter avtale med laboratoriet. 

Analyser som ikke inngår i avdelingens standardtilbud

Ved mistanke om intoksikasjon med annet stoff enn det som er listet opp her, ta kontakt med seksjon for klinisk farmakologi Ullevål.

Kontaktinformasjon

Tlf.: 480 16 274 (vakthavende klinisk farmakolog, hverdager kl. 8 -15)
Tlf.: 22 11 87 90 (døgnbemannet laboratorium)

Fant du det du lette etter?