HELSENORGE

Farmakologisk Institutt

Forskningen i avdelingen spenner fra grunnforskning til klinisk og epidemiologisk forskning om legemidlenes basale mekanismer, kliniske effekter og anvendelse.

Farmakologisk institutt gjennomfører undervisning i det medisinske studiet og i etterutdannelsen av leger, både i form av forelesninger, problembasert læring, seminarer og kurs, og omfatter både basale molekylære og cellulære aspekter og kliniske aspekter ved farmakologisk behandling.

Avdelingens forskningsaktivitet koordineres av forskningsleder Finn Olav Levy, som også er seksjonsleder/fagmiljøleder ved Farmakologisk institutt.

Mer informasjon om Farmakologisk institutt på UIOs nettsider

Nyheter fra seksjonen

Fant du det du lette etter?