Hormonlaboratoriets tjenester

Hormonlaboratoriet, grunnlagt i 1959, er Norges største endokrinologiske institusjon og spesiallaboratorium for måling av hormoner.

Blodprøver kan tas ved Aker sykehus, Bygg 11 (hovedinngangen), 1. etasje. Åpningstider: kl. 7:30 til 14:30.
Se Prøvetaking i Klinikk for laboratoriemedisin for informasjon om flere prøvetakingssteder.
Dersom prøvene skal sendes, så er det viktig å benytte Hormonlaboratoriets rekvisisjon og merke konvolutten og rekvisisjonen med at alle analysene skal utføres på Hormonlaboratoriet.

Hormonlaboratoriets analyser

Se Analyseboken for en oversikt over våre analyser.

Se oversikt over våre genanalyser (eHåndboken)

Hormonlaboratoriet er akkreditert som prøvingslaboratorium av Norsk Akkreditering etter standarden NS-EN ISO/IEC 17025, med registreringsnummer TEST 099. Oppdatert oversikt over hvilke analyser som er akkrediterte finnes i Tabell med måleusikkerhet. Laboratoriets akkrediteringsdokument er tilgjengelig hos Norsk Akkreditering.

Rekvisisjon

Hormonlaboratoriet anbefaler våre rekvirenter å benytte laboratoriets egen rekvisisjon ved rekvirering.

Analyser som krever spesielle prøvetakingsbetingelser er uthevet med rød skrift og merket med *. Prøvetakingsbetingelsene for disse analysene beskrives på rekvisisjonens bakside (side 2). Baksiden inneholder også opplysninger om utredningsforslag.

Vennligst oppgi fullstendige opplysninger. Mangelfulle opplysninger på pasient og rekvirent kan føre til forsinkede prøvesvar.

Husk å påfør fullstendig postadresse på bestillingen!

Laboratoriets rekvisisjon i papirformat fås ved å sende epost til hormonlaboratoriet@ous-hf.no eller tlf. 22 89 47 08.

Prøvetaking

Ta kontakt med ditt nærmeste laboratorium for å ta blodprøve.
Se Hormonlaboratoriets rekvisisjon for informasjon om prøvemateriell og spesielle prøvetakingstidspunkt.

Blodprøver kan tas ved Aker sykehus, Bygg 11 (hovedinngangen), 1. etasje. Åpningstider: kl. 7:30 til 14:30.
Se Prøvetaking i Klinikk for laboratoriemedisin for mer informasjon om prøvetakingssteder.

Dersom prøvene skal sendes, så er det viktig å benytte vår rekvisisjon og merke konvolutten og rekvisisjonen med at alle analysene skal utføres på Hormonlaboratoriet.

Forsendelse

Dersom prøvene skal sendes, så er det viktig å benytte vår rekvisisjon og merke konvolutten og rekvisisjonen med at alle analysene skal utføres på Hormonlaboratoriet.

Postforsendelser med biologisk materiale

NB! Håndtering av postforsendelser med biologisk materiale kan medføre smittefare dersom emballasjen ikke er forskriftsmessig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veiledning for forsendelse av human prøver som inkluderer krav til emballasje og merking av pakker. Ved landtransport skal ytteremballasjen påføres minimum følgende informasjon:

 • Varenavnet «BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B»
 • UN 3373-symbolet
 • Avsenders og mottakers navn og adresse (ikke et regelverkskrav)

Ved lufttransport skal ytteremballasjen påføres følgende:

 • Avsenders navn og adresse
 • Mottakers navn og adresse
 • Navn og telefonnummer til ansvarlig kontaktperson som skal ha kunnskap om forsendelsen (dette kan også alternativt skrives på et fraktdokument)
 • Varenavnet (PSN: Proper Shipping Name) på engelsk: «BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B»
 • Oppbevaringstemperatur (frivillig)
 • UN 3373-symbolet

Svarrapportering

Analyseresultater på hasteprøver ringes ut til rekvirenten forutsatt at telefonnummer er oppgitt. Rekvirerende lege kan på forespørsel også få analyseresultater på vanlige prøver per telefon.

NB: Telefonsvar er et midlertidige svar, og det er den skriftlige svarrapporten som er Hormonlaboratoriets endelige svar til rekvirentene. For akkrediterte metoder er resultater som gis per telefon å regne som ikke akkrediterte resultater.

For pasienter

 • Ta kontakt med ditt nærmeste laboratorium for å ta blodprøve.
  Se Hormonlaboratoriets rekvisisjon for informasjon om prøvemateriell og spesielle prøvetakingstidspunkt.
 • Blodprøver kan tas ved Aker sykehus, Bygg 11, 1. etasje. Åpningstider: kl. 7:30 til 14:30.
  Se Prøvetaking i Klinikk for laboratoriemedisin for mer informasjon om prøvetakingssteder.
 • Hormonlaboratoriet gir ikke ut prøvesvar direkte til pasienter. Ta kontakt med rekvirerende lege.

Nyttige lenker

Nasjonal veileder i endokrinologi 1.utgave Analysemetoder Fysiologi, patofysiologi og diagnostikk

Nyhetsaviser

Vi sender ut nyhetsavis i posten til alle som har rekvirert prøver fra Hormonlaboratoriet siste 6 mnd.
Dersom du ønsker å få den tilsendt elektronisk kan du sende e-post til hormonlaboratoriet@ous-hf.no.

Nyhetsavis 1, juni 2020

Nyhetsavis 2, oktober 2019Nyhetsavis 1, mai 2019Nyhetsavis 2, september 2018

Nyhetsavis 1, februar 2018Nyhetsavis 2, september 2017Nyhetsavis 1, mars 2017Nyhetsavis 3, desember 2016Nyhetsavis 2, september 2016

Nyhetsavis 1, mars 2016

Eldre nyheter og driftsmeldinger

Forsinkelse i analyseringen av anti-insulin antistoff, 09.12.19Nye referansegrenser for katekolaminer, 28.11.19Hormonlaboratoriet har innført analyse av metoksytyramin i plasma, 06.11.19Hormonlaboratoriet har innført analyse av deksametason i serum, 22.10.19Anti-insulin antistoff analyseres nå som normalt, 16.10.19Ny prosedyre for samling av spyttprøver med Salivette, 03.10.19Anti-21-hydroksilase antistoff analyseres nå som normalt , 16.09.19Ny analyse ved utreding av diabetes insipidus - copeptin, 11.09.19

Forsinkelse i analyseringen av anti-insulin antistoff, 05.09.19Ny metode for bestemmelse av kortisol i spytt fra 30.08.19Ny metode for bestemmelse av anti-21-hydroksilase antistoff i serum, 05.08.19Glukagon analyseres nå som normalt, 10.07.19

Ny metode for bestemmelse av kortisol i serum fra 18.06.19Forsinkelse i analyseringen av anti-21-hydroksilase antistoff, 05.06.19Forsinkelse i analyseringen av glukagon, 04.06.19Ny metode for bestemmelse av kortisol i serum. 27.05.19Ny metode for bestemmelse av DHEA, 06.05.19Analyse av steroidhormoner, 16.01.19

Kvalitativ analyse av syntetiske steroider (glukokortikoid-medikamenter), 14.01.19Ny metode for bestemmelse av Dihydrotestosteron (DHT) i serum, 10.01.19Ny metode for bestemmelse av Leptin i serum, 10.01.19 Prøvetaking og prøvebehandling av prøver til adrenokortikotropin (ACTH) , 27.11.18Disialotransferrin (CDT) analyseres nå som normalt igjen, 16.11.18Alkalisk fosfatase (beinspesifikk) analyseres nå som normalt, 09.11.18Forsinkelse i analysering av alkalisk fosfatase (beinspesifikk), 05.11.18Forsinkelse i analysering av Disialotransferrin (CDT), 18.10.18

Ny metode for bestemmelse av Luteiniserende hormon (LH) i serum, 01.10.18 Endrede referansegrenser for steroidhormoner, 17.09.18Ny metode for bestemmelse av Anti-TSH reseptor antistoff (TRAS) i serum, 23.08.18Interferens i Roche immunoassays er hyppigere enn forventetAnti-GAD antistoff analyseres nå som normalt, 22.08.18Antidiuretisk hormon (ADH) analyseres nå som normalt, 09.08.18Forsinkelse i analyseringen av Antidiuretisk hormon (ADH), 25.06.18Forsinkelse i analysering av Anti-GAD antistoff, 19.06.18

Ny metode for bestemmelse av kortisol, fritt i urin, 26.04.18Måling av DHEA-sulfat anbefales, 18.04.18Ny metode for bestemmelse av metanefrin og normetanefrin i frosset plasma fra 21.02.18Behandling med biotin kan gi feil analysesvarNy metode for bestemmelse av karbohydrat deficient transferrin (%CDT) fra 09.01.18Ny metode for bestemmelse av prolaktin fra 29.11.2017Hormonlaboratoriet anbefaler å måle både anti-GAD og anti-IA2 ved utredning av type 1 diabetes/ LADAInterferens i analysen progesteron, januar 2017Endring av metode for bestemmelse av DHEA i serum, januar 2017Nedleggelse av Leptin som rutineanalyse, januar 2017Ny metode for bestemmelse av hCG, januar 2017Endring av analysemetode for renin, desember 2016Analyse av PIIINP ved hormonlaboratoriet, desember 2016Endring av metode for bestemmelse av 17-OH-pregnenolon i serum, november 2016Endret metode for bestemmelse av Antimüllerhormon, oktober 2016Interferens i analysen østradiol, juli 2016Nedleggelse av analyse anti-ovarie antistoffer, april 2016

Nedleggelse av analyse løselig transferring reseptor (LTFR), februar 2016

Nyheter fra avdelingen

Fant du det du lette etter?