Hormonlaboratoriets tjenester

Hormonlaboratoriet, grunnlagt i 1959, er Norges største endokrinologiske institusjon og spesiallaboratorium for måling av hormoner.

Blodprøver kan tas ved Aker sykehus, Bygg 11 (hovedinngangen), 1. etasje. Åpningstider: kl. 7:30 til 14:30.
Se Prøvetaking i Klinikk for laboratoriemedisin for informasjon om flere prøvetakingssteder.
Dersom prøvene skal sendes, så er det viktig å benytte Hormonlaboratoriets rekvisisjon og merke konvolutten og rekvisisjonen med at alle analysene skal utføres på Hormonlaboratoriet.

Hormonlaboratoriets analyser

Se Hormonlaboratoriets Brukerhåndbok for en oversikt over våre analyser, inkludert en liste med de genetiske analysene som utføres ved laboratoriet.

Hormonlaboratoriet er akkreditert som prøvingslaboratorium av Norsk Akkreditering etter standarden NS-EN ISO/IEC 17025, med registreringsnummer TEST 099. Oppdatert oversikt over hvilke analyser som er akkrediterte finnes i Tabell med måleusikkerhet.  Laboratoriets akkrediteringsdokument er tilgjengelig hos Norsk Akkreditering.

Rekvisisjon

Hormonlaboratoriet anbefaler våre rekvirenter å benytte laboratoriets egen rekvisisjon ved rekvirering.

Analyser som krever spesielle prøvetakingsbetingelser er uthevet med rød skrift og merket med *. Prøvetakingsbetingelsene for disse analysene beskrives på rekvisisjonens bakside (side 2). Baksiden inneholder også opplysninger om utredningsforslag.

Vennligst oppgi fullstendige opplysninger. Mangelfulle opplysninger på pasient og rekvirent kan føre til forsinkede prøvesvar.

Husk å påfør fullstendig postadresse på bestillingen!

Laboratoriets rekvisisjon i papirformat fås ved å sende epost til hormonlaboratoriet@ous-hf.no eller tlf. 22 89 47 08.

Prøvetaking

Ta kontakt med ditt nærmeste laboratorium for å ta blodprøve.
Se Hormonlaboratoriets rekvisisjon for informasjon om prøvemateriell og spesielle prøvetakingstidspunkt.

Blodprøver kan tas ved Aker sykehus, Bygg 11 (hovedinngangen), 1. etasje. Åpningstider: kl. 7:30 til 14:30.
Se Prøvetaking i Klinikk for laboratoriemedisin for mer informasjon om prøvetakingssteder.

Dersom prøvene skal sendes, så er det viktig å benytte vår rekvisisjon og merke konvolutten og rekvisisjonen med at alle analysene skal utføres på Hormonlaboratoriet.

  Forsendelse

  Dersom prøvene skal sendes, så er det viktig å benytte vår rekvisisjon og merke konvolutten og rekvisisjonen med at alle analysene skal utføres på Hormonlaboratoriet.

  Postforsendelser med biologisk materiale

  Se Hormonlaboratoriets Brukerhåndbok.

  Levering av prøver
  Hormonlaboratoriets åpningstid for levering av prøver er kl. 7:30 – 15:30 (mandag – fredag, utenom helligdager).
  Beholder for samling av døgnurin kan lånes fra Hormonlaboratoriet.

  Svarrapportering

  Analyseresultater på hasteprøver ringes ut til rekvirenten forutsatt at telefonnummer er oppgitt. Rekvirerende lege kan på forespørsel også få analyseresultater på vanlige prøver per telefon.

  NB: Telefonsvar er et midlertidige svar, og det er den skriftlige svarrapporten som er Hormonlaboratoriets endelige svar til rekvirentene. For akkrediterte metoder er resultater som gis per telefon å regne som ikke akkrediterte resultater.

  For pasienter

  • Ta kontakt med ditt nærmeste laboratorium for å ta blodprøve.
   Se Hormonlaboratoriets rekvisisjon for informasjon om prøvemateriell og spesielle prøvetakingstidspunkt.
  • Blodprøver kan tas ved Aker sykehus, Bygg 11, 1. etasje. Åpningstider: kl. 7:30 til 14:30.
   Se Prøvetaking i Klinikk for laboratoriemedisin for mer informasjon om prøvetakingssteder.
  • Hormonlaboratoriet gir ikke ut prøvesvar direkte til pasienter. Ta kontakt med rekvirerende lege.

  Nyttige lenker

  Nasjonal veileder i endokrinologi 1.utgave

  Hormonlaboratoriets Brukerhåndbok

  Nyhetsaviser

  Vi sender ut nyhetsavis i posten til alle som har rekvirert prøver fra Hormonlaboratoriet siste 6 mnd.
  Dersom du ønsker å få den tilsendt elektronisk kan du sende e-post til hormonlaboratoriet@ous-hf.no.

  Nyhetsavis 2, november 2020Nyhetsavis 1, juni 2020

  Nyhetsavis 2, oktober 2019Nyhetsavis 1, mai 2019Nyhetsavis 2, september 2018

  Nyhetsavis 1, februar 2018Nyhetsavis 2, september 2017Nyhetsavis 1, mars 2017Nyhetsavis 3, desember 2016Nyhetsavis 2, september 2016

  Nyhetsavis 1, mars 2016

  Eldre nyheter og driftsmeldinger

  Forsinkelse i analyseringen av anti-insulin antistoff, 09.12.19Nye referansegrenser for katekolaminer, 28.11.19Hormonlaboratoriet har innført analyse av metoksytyramin i plasma, 06.11.19Hormonlaboratoriet har innført analyse av deksametason i serum, 22.10.19Anti-insulin antistoff analyseres nå som normalt, 16.10.19Ny prosedyre for samling av spyttprøver med Salivette, 03.10.19Anti-21-hydroksilase antistoff analyseres nå som normalt , 16.09.19Ny analyse ved utreding av diabetes insipidus - copeptin, 11.09.19

  Forsinkelse i analyseringen av anti-insulin antistoff, 05.09.19Ny metode for bestemmelse av kortisol i spytt fra 30.08.19Ny metode for bestemmelse av anti-21-hydroksilase antistoff i serum, 05.08.19Glukagon analyseres nå som normalt, 10.07.19

  Ny metode for bestemmelse av kortisol i serum fra 18.06.19Forsinkelse i analyseringen av anti-21-hydroksilase antistoff, 05.06.19Forsinkelse i analyseringen av glukagon, 04.06.19Ny metode for bestemmelse av kortisol i serum. 27.05.19Ny metode for bestemmelse av DHEA, 06.05.19Analyse av steroidhormoner, 16.01.19

  Kvalitativ analyse av syntetiske steroider (glukokortikoid-medikamenter), 14.01.19Ny metode for bestemmelse av Dihydrotestosteron (DHT) i serum, 10.01.19Ny metode for bestemmelse av Leptin i serum, 10.01.19 Prøvetaking og prøvebehandling av prøver til adrenokortikotropin (ACTH) , 27.11.18Disialotransferrin (CDT) analyseres nå som normalt igjen, 16.11.18Alkalisk fosfatase (beinspesifikk) analyseres nå som normalt, 09.11.18Forsinkelse i analysering av alkalisk fosfatase (beinspesifikk), 05.11.18Forsinkelse i analysering av Disialotransferrin (CDT), 18.10.18

  Ny metode for bestemmelse av Luteiniserende hormon (LH) i serum, 01.10.18 Endrede referansegrenser for steroidhormoner, 17.09.18Ny metode for bestemmelse av Anti-TSH reseptor antistoff (TRAS) i serum, 23.08.18Interferens i Roche immunoassays er hyppigere enn forventetAnti-GAD antistoff analyseres nå som normalt, 22.08.18Antidiuretisk hormon (ADH) analyseres nå som normalt, 09.08.18Forsinkelse i analyseringen av Antidiuretisk hormon (ADH), 25.06.18Forsinkelse i analysering av Anti-GAD antistoff, 19.06.18

  Ny metode for bestemmelse av kortisol, fritt i urin, 26.04.18Måling av DHEA-sulfat anbefales, 18.04.18Ny metode for bestemmelse av metanefrin og normetanefrin i frosset plasma fra 21.02.18Behandling med biotin kan gi feil analysesvarNy metode for bestemmelse av karbohydrat deficient transferrin (%CDT) fra 09.01.18Ny metode for bestemmelse av prolaktin fra 29.11.2017Hormonlaboratoriet anbefaler å måle både anti-GAD og anti-IA2 ved utredning av type 1 diabetes/ LADAInterferens i analysen progesteron, januar 2017Endring av metode for bestemmelse av DHEA i serum, januar 2017Nedleggelse av Leptin som rutineanalyse, januar 2017Ny metode for bestemmelse av hCG, januar 2017Endring av analysemetode for renin, desember 2016Analyse av PIIINP ved hormonlaboratoriet, desember 2016Endring av metode for bestemmelse av 17-OH-pregnenolon i serum, november 2016Endret metode for bestemmelse av Antimüllerhormon, oktober 2016Interferens i analysen østradiol, juli 2016Nedleggelse av analyse anti-ovarie antistoffer, april 2016

  Nedleggelse av analyse løselig transferring reseptor (LTFR), februar 2016

  Nyheter fra avdelingen

  Fant du det du lette etter?