Hormonlaboratoriets tjenester

Hormonlaboratoriet, grunnlagt i 1959, er Norges største endokrinologiske institusjon og spesiallaboratorium for måling av hormoner. Laboratoriet disponerer totalt ca. 55 årsverk, og har en årsproduksjon på mer enn 400 000 analyser fordelt på ca. 100 forskjellige hormoner/metabolitter. Hormonlaboratoriet ligger på Aker sykehus og deler lokaler med Norges laboratorium for dopinganalyse (NLD).
Prøver kan tas ved Aker sykehus, Bygg 11 (hovedinngangen), 1. etasje. Åpningtider: kl 7:30 til 14:30.

Hormonlaboratoriet er akkreditert som prøvingslaboratorium av Norsk Akkreditering etter standarden NS-EN ISO/IEC 17025, med registreringsnummer TEST 099 (felles med NLD). Akkrediteringen omfatter 55 av laboratoriets analysemetoder og 62 analytter, samt laboratoriets medisinskfaglige kommentartjeneste. Oppdatert oversikt over hvilke analyser som er akkrediterte finnes i Tabell med måleusikkerhet. Laboratoriets akkrediteringsdokument er tilgjengelig hos Norsk Akkreditering.

Nyheter og driftsmeldinger

Prøvetaking og prøvebehandling av prøver til adrenokortikotropin (ACTH) , 27.11.18Disialotransferrin (CDT) analyseres nå som normalt igjen, 16.11.18Alkalisk fosfatase (beinspesifikk) analyseres nå som normalt, 09.11.18Forsinkelse i analysering av alkalisk fosfatase (beinspesifikk), 05.11.18Forsinkelse i analysering av Disialotransferrin (CDT), 18.10.18

Ny metode for bestemmelse av Luteiniserende hormon (LH) i serum, 01.10.18 Endrede referansegrenser for steroidhormoner, 17.09.18Ny metode for bestemmelse av Anti-TSH reseptor antistoff (TRAS) i serum, 23.08.18Interferens i Roche immunoassays er hyppigere enn forventetAnti-GAD antistoff analyseres nå som normalt, 22.08.18Antidiuretisk hormon (ADH) analyseres nå som normalt, 09.08.18Forsinkelse i analyseringen av Antidiuretisk hormon (ADH), 25.06.18Forsinkelse i analysering av Anti-GAD antistoff, 19.06.18

Ny metode for bestemmelse av kortisol, fritt i urin, 26.04.18 Måling av DHEA-sulfat anbefales, 18.04.18 Ny metode for bestemmelse av metanefrin og normetanefrin i frosset plasma fra 21.02.18 Behandling med biotin kan gi feil analysesvar Ny metode for bestemmelse av karbohydrat deficient transferrin (%CDT) fra 09.01.18 Ny metode for bestemmelse av prolaktin fra 29.11.2017 Hormonlaboratoriet anbefaler å måle både anti-GAD og anti-IA2 ved utredning av type 1 diabetes/ LADA Interferens i analysen progesteron, januar 2017 Endring av metode for bestemmelse av DHEA i serum, januar 2017 Nedleggelse av Leptin som rutineanalyse, januar 2017 Ny metode for bestemmelse av hCG, januar 2017 Endring av analysemetode for renin, desember 2016 Analyse av PIIINP ved hormonlaboratoriet, desember 2016 Endring av metode for bestemmelse av 17-OH-pregnenolon i serum, november 2016 Endret metode for bestemmelse av Antimüllerhormon, oktober 2016 Interferens i analysen østradiol, juli 2016 Nedleggelse av analyse anti-ovarie antistoffer, april 2016 Nedleggelse av analyse løselig transferring reseptor (LTFR), februar 2016

Nyhetsaviser

Nyhetsavis 2, september 2018

Nyhetsavis 1, februar 2018 Nyhetsavis 2, september 2017 Nyhetsavis 1, mars 2017 Nyhetsavis 3, desember 2016 Nyhetsavis 2, september 2016

Nyhetsavis 1, mars 2016

Hormonlaboratoriets analyser

Se Analyseboken for en oversikt over våre analyser.

Se oversikt over våre genanalyser (eHåndboka)

Rekvisisjon

Hormonlaboratoriet anbefaler våre rekvirenter å benytte laboratoriets egen rekvisisjon ved rekvirering.

Analyser som krever spesielle prøvetakingsbetingelser er uthevet med rød skrift og merket med *. Prøvetakingsbetingelsene for disse analysene beskrives på rekvisisjonens bakside (side 2). Baksiden inneholder også opplysninger om utredningsforslag.

Vennligst oppgi fullstendige opplysninger. Mangelfulle opplysninger på pasient og rekvirent kan føre til forsinkede prøvesvar.

Husk å påfør fullstendig postadresse på bestillingen!

Laboratoriets rekvisisjon fåes ved å sende epost til hormonlaboratoriet@ous-hf.no eller faks til 22 15 87 96.

Prøvetaking/ forsendelse

Ta kontakt med ditt nærmeste laboratorium for blodprøvetaking.
Se vår rekvisisjon for informasjon om prøvemateriell og spesielle prøvetakingstidspunkt.
Prøvene kan tas ved Aker sykehus, Bygg 11 (hovedinngangen), 1. etasje. Åpningtider: kl 7:30 til 14:30.
Se Blodprøvetaking - sted og åpningstider for mer informasjon.

NB! Håndtering av postforsendelser med biologisk materiale kan medføre smittefare dersom emballasjen ikke er forskriftsmessig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) har utarbeidet retningslinjer for forsendelse av human prøver som inkluderer krav til emballasje og merking av pakker. Ved landtransport skal ytteremballasjen påføres minimum følgende informasjon:

 • Varenavnet «BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B»
 • UN 3373-symbolet
 • Avsenders og mottakers navn og adresse (ikke et regelverkskrav)

Ved lufttransport skal ytteremballasjen påføres følgende:

 • Avsenders navn og adresse
 • Mottakers navn og adresse
 • Navn og telefonnummer til ansvarlig kontaktperson som skal ha kunnskap om forsendelsen (dette kan også alternativt skrives på et fraktdokument)
 • Varenavnet (PSN: Proper Shipping Name) på engelsk: «BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B»
 • Oppbevaringstemperatur (frivillig)
 • UN 3373-symbolet

Svarrapportering

Analyseresultater på hasteprøver ringes ut til revkirenten forutsatt at telefonnummer er oppgitt. Rekvirerende lege kan på forespørsel også få analyseresultater på vanlige prøver per telefon.

NB: Telefonsvar er et midlertidige svar, og det er den skriftlige svarrapporten som er Hormonlaboratoriets endelige svar til rekvirentene. For akkrediterte metoder er resultater som gis per telefon å regne som ikke akkrediterte resultater.

For pasienter

 • Ta kontakt med ditt nærmeste laboratorium for blodprøvetaking.
  Se vår rekvisisjon for informasjon om prøvemateriell og spesielle prøvetakingstidspunkt.
  Prøvene kan tas ved Aker sykehus, Bygg 11, 1. etasje. Åpningtider: kl 7:30 til 14:30.
  Se Blodprøvetaking - sted og åpningstider for mer informasjon.
 • Hormonlaboratoriet gir ikke ut prøvesvar direkte til pasienter. Ta kontakt med rekvirerende lege.

Nyttige lenker

Nasjonal veileder i endokrinologi 1.utgave Analysemetoder Fysiologi, patofysiologi og diagnostikk

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.