Antistoff mot SmD og RNP

Synonymer

Anti-SmD: Anti-SmD-peptid. Tilnærmet synonym: Anti-Sm, Anti-Smith.
Anti-RNP: Anti-U1-RNP.

Indikasjon

Analysene er ikke direkte rekvirerbare, men rekvireres av laboratoriet ved positiv ANA subspesifisiteter ELISA.

Prøvemateriale

0,5 mL serum er tilstrekkelig for analyse av ANA subspesifisiteter ELISA inklusive full spesifisitetsutredning.

Metode

  • Anti-SmD utføres med ELISA.
  • Anti-RNP utføres med fluorescens enzym immunoassay (FEIA).
  • Begge analyser kan også utføres som line immunoassay (LIA, blot-teknikk).

Referanseområde

Anti-SmD
ELISA: Grenseverdi 10-15. Positiv > 15 U/mL.
LIA: Negativ.

Anti-RNP
FEIA: < 10 U/mL.
LIA: Negativ.

Analysefrekvens

  • Anti-SmD ELISA: Utføres vanligvis 2 dager i uken.
  • Anti-RNP FEIA: Utføres 5 dager i uken.
  • LIA: Rekvireres av laboratoriet i tilknytning til spesielle utredninger.

Tolkning

Anti-Sm og anti-RNP er rettet mot en gruppe proteiner som er assosiert med uridinrikt small nuclear RNA (snRNA). Sammen inngår de i spliceosomet, som fjerner introns fra pre-mRNA. Antistoff mot proteinene SmD1 og SmD3 har høyest spesifisitet for SLE. I ELISA-testen benyttes et syntetisk peptid fra SmD3, hvor en arginin-sidekjede er dimetylert, slik den også er in vivo. Anti-RNP binder seg til proteinene U1-A, U1-C og U1-70kD. I følge litteraturen skal sera med anti-Sm reaktivitet nesten alltid også ha anti-RNP-reaktivitet. Dette er ikke vår erfaring når anti-RNP-analysen utføres med FEIA-teknikk. Positiv anti-SmD ELISA og negativ anti-RNP FEIA er ikke et uvanlig funn.

  • Positiv anti-Sm sees hos ca 15% av SLE-pasienter. Spesifisiteten skal være meget høy.
  • Positiv anti-RNP i høye nivåer (dvs. > 70–100 U/mL i FEIA-teknikk) uten påvisning av andre ANA subspesifisiteter sees ved mixed connective tissue disease (MCTD).
  • Positiv anti-RNP kan også sees ved andre systemiske autoimmune revmatiske sykdommer, bl.a. SLE.

Svarkoder

Anti-SmD
ELISA: NPU54272 P—Small nuclear ribonucleoprotein Sm D3[108-122]-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
LIA: NPU03428 P—Smith's-antistof; arb.k.(0 1) = ?

Anti-RNP
FEIA: NPU26646 P—Ribonucleoprotein U1(70 kDa+A+C)-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
LIA: NPU28738 P—U1 Small Nuclear Ribonucleoprotein-antistof; arb.k.(proc.) = ?

Les mer om svarkoder

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.