HELSENORGE

Selvutført hjemmeprøvetaking

Man kan selv ta blodprøven hjemme ved å bruke en lansett til å få ut bloddråper fra fingeren. Spesialtilpasset prøvetakingsutstyr brukes til dette formålet. Det er kun spesifiserte analyser som kan utføres i denne type prøver. Avdeling for farmakologi arbeider med å utvide analyserepertoaret for selvutførte hjemmeprøver. 


​Forberedelse

Selvutført hjemmeprøvetaking med etterfølgende analyse må være bestilt av legen som følger opp deg som er pasient.

Behandlende lege er ansvarlig for at:

  • Pasienten har tilstrekkelig opplæring (prøvetakingens tidspunkt og tekniske utførelse, registrering av opplysninger på skjema, postforsendelse)

  • Pasienten har tilgjengelig relevant prøvetakingsutstyr og tilknyttet materiell

    • Prøvetakingsutstyr, lansetter, gassbind/kompress, plaster

    • Rekvisisjonsskjema

    • Pre-frankert, adressert konvolutt

Lege/klinisk avdeling kontakter Seksjon for klinisk farmakologi, Rikshospitalet for å få tilsendt tilpassede rekvisisjonsskjemaer og pre-frankerte, adresserte konvolutter:
klinfarm-rh@ous-hf.no eller laboratoriet tlf 23 07 10 14 (hverdager kl. 8:30-15:00).

Lege/klinisk avdeling må selv anskaffe prøvetakingsutstyret og distribuere til pasientene. I tabellen nedenfor oppgis hvilke type prøvetakingsutstyr som kan brukes til tilgjengelige analyser:

Tilgjengelig analyseType prøvetakingsutstyrBemerkning
Takrolimus C0Mitra 10 µL, Neoteryx/Trajan2 tipper
Takrolimus C0, C1 og C3Mitra 10 uL, Neoteryx/Trajan2 tipper per tidspunkt​

Prøvetaking og forsendelse

Man får ut bloddråper fra fingeren ved hjelp av en lansett. Bloddråpene samles i et spesialdesignet prøvetakingsredskap. Det er viktig at prøven merkes riktig med klistrelapp som følger med rekvisisjonsskjemaet. Den ferdige prøven og utfylt skjema legges i en adressert konvolutt og sendes som vanlig post til sykehuslaboratoriet.

Her finner man en detaljert veileder for hvordan prøvetakingen gjennomføres: Blodprøve hjemme med Mitra prø​vetakingsredskap​

Etter prøvetakingen

Sykehuslaboratoriet mottar konvolutten med prøve og skjema. Prøven analyseres og resultatet sendes til legen som har bestilt undersøkelsen. Legen vil videre følge opp analyseresultatet med pasienten.


Fant du det du lette etter?