HELSENORGE

Blodprøvetaking og prøvesvar

​Det er ikke nødvendig å bestille time for blodprøvetaking hos oss. Ta med rekvisisjonen(e).

Laboratoriet sender prøvesvaret til rekvirenten som informerer pasienten om resultatet. Prøvesvar utgis skriftlig eller elektronisk. Rekvirenten kan få råd og veiledning angående valg og rekvirering av analyser og tolkning av prøvesvar.

Laboratoriet har dessverre vanligvis ikke anledning til å formidle prøvesvar til pasienten. For informasjon om prøvesvar kontakt din behandlende lege.

Ullevål sykehus:

  • Medisinsk bygg 3, 1.et. (voksne unntatt kreftpasienter). Hverdager 07:45-15:00. Tlf. 23 01 59 46
  • Kreftsenteret bygg 11, 1.et. (kreftpasienter). Hverdager 07:45-15:00. Tlf. 23 02 66 44
  • Barnesenteret bygg 9, 1.et. Hverdager 08:15-15:30. Tlf. 23 01 55 07

Rikshospitalet:

  • Avsnitt C1, 1.et. Enhet for prøvetaking (voksne). Man-tors 07:30-15:30, fre 07:30-15.00. I lavaktivitetsperioder er det åpent til 15:00.
  • Avsnitt E1, 1.et. Laboratoriet Barneklinikken. Hverdager 08:00-14:30. Tlf.  23 07 45 34 , 23 07 45 35

Radiumhospitalet:

  • Bygg B, 1.et. Sentrallaboratoriet. Hverdager 07:30-15:00. Tlf. 22 93 53 00

Aker sykehus:

I sommerferie og ved høytider kan det forekomme endring i åpningstiden.