HELSENORGE

Analyse av markører for pyridoksinavhengig epilepsi

Analyse av markører for pyridoksinavhengig epilepsi fra 01.01.2021

Pyridoksinavhengig epilepsi (PDE, vitamin B6-responsiv epilepsi) kan ha flere genetiske årsaker. Den vanligste er PDE-ALDH7A1, en defekt i enzymet α-aminoadipic semialdehyd dehydrogenase (AASADH), som skyldes autosomalt recessivt arvete feil i ALDH7A1-genet. Tilstanden debuterer vanligvis med epileptisk encefalopati i nyfødtperioden, der konvensjonell antiepileptisk behandling har begrenset eller ingen effekt. Intrauterine kramper er ikke uvanlig. Fødselsasfyksi, økt laktat, hypoglykemi, cerebrale blødninger og malformasjoner med mere kan forekomme ved tilstanden, og vanskeliggjør diagnostikken. Krampedebut helt frem til 17 års alder er rapportert, slik at mildere og atypiske presentasjoner forekommer. Cirka 75% av pasientene får forsinket utvikling, og alvorlig grad av utviklingshemming kan forekomme uavhengig av tidlig oppstart med pyridoksin og god krampekontroll.
 
Enzymet AASADH er lokalisert i omsettingen av aminosyren lysin. Et defekt enzym medfører opphopning av flere metabolitter, deriblant Δ1-piperideine-6-carboxylat (Δ1-P6C), som binder seg til og inaktiverer den aktive formen av vitamin B6, pyridoksal-5’-fosfat (PLP). Behandlingen blir derfor farmakologiske doser med pyridoksin, som overgår kapasiteten til Δ1-P6C. I motsetning til hva man tidligere har trodd, kan det ta dager før man ser effekt på de kliniske krampene, og normalisering av EEG er ofte ikke umiddelbar. Behandling med lysinredusert og argininforsterket diett er innført de siste årene, fordi man antar at andre akkumulerte metabolitter fra blokket i lysinmetabolismen bidrar til forsinket psykomotorisk utvikling og redusert krampekontroll hos noen.

Ytterligere to metabolitter som hoper seg opp ved PDE-ALDH7A1 er nylig identifisert: 2-OPP og 6-oxo-PIP (6-oxo-pipekolat). I motsetning til etablerte markører, som har vist seg ustabile på -20 grader, er disse markørene stabile i romtemperatur.

Analyse av disse metabolittene vil nå være tilgjengelig i utredning av nyfødte med vanskelig behandlbare kramper. I tillegg vil analysen rekvireres hos eldre pasienter med vanskelig behandlbar epilepsi. Foretrukne materialer er serum og heparinplasma, men analysen kan også utføres i urin, spinalvæske og EDTA-plasma. Metoden er LC-MS-basert metabolomikk, og er kvalitativ, slik at resultatet vil angis som normalt eller betydelig opphopning. Ved behov for raskt svar, kan analysen utføres i løpet av samme dag. Rekvirent må kontakte laboratoriet (23071048) ved behov for ø-hjelpsanalyse.