HELSENORGE

Analyseproblemer ved Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

Analyse av transferrinmønster (CDT) ved Seksjon for medfødte metabolske sykdommer er forsinket pga. instrumentproblemer.

Bilde av human lipid-linked oligosaccharide (LLO)

Illustrasjon: Dna 621, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Vi venter på en​ del som må skiftes ut. Analysen brukes som en screeninganalyse for medfødte defekter som affiserer N-glykosylering av proteiner.​

​Les mer om analyse av transferrinmønster i Brukerhåndboken​