HELSENORGE

Endret analyse for ultralange fettsyrer (C26 og C24) samt C22 og fytansyre

Endringen i analysen fører til noe endrede analyseresultater. Derfor må referansegrensene endres. Merk at samtidig endrer vi enhet fra mg/L til µmol/L.
Biologisk illustrasjon av peroxisome lipid bilayer

Bilde: OUS/Shutterstock

Klikk her for å laste ned Excelfil med de endrede referansegrensene (xlsx, 49kB)

Ved omregning av enheter for fytansyre, C22, C24 og C26 fra mg/L til µmol/L benyttes molekylvekten (MW): 

mol.vekt
​Fytansyre​312.5
​C22​340.6
C24​​368.6
C26​​396.7
Gammel verdi (mg/L)/MW gir verdi i mmol/L. Ytterligere multiplikasjon med 1000 gir µmol/L, som er ny enhet, altså for å komme fra gamle enheter multipliserer vi med f = 1000/MW.

Omregning fra gamle til nye verdier og omvendt for f.eks. å sammenligne ulike resultater fra samme pasient kan gjøres ved å benytte de forenklede formlene under: 
Formler basert på utransformert Deming regresjon
​ANALYTTOmregning fra gammel til ny verdi
Fytansyre​​NY (µmol/L)= 2.345 x GML (mg/L) + 0.096
​C22​NY (µmol/L)= 3.796 x GML (mg/L) - 2.378
C24​​NY (µmol/L)= 3.692 x GML (mg/L) - 3.391
​C26​NY (µmol/L)= 2.298 x GML (mg/L)
​C24/C22*​NY ()= 0.975 x GML () + 0.035
​C26/C22NY ()= 0.85 x GML () - 0.002​
*) For alle praktiske formål kan vi her sette NY () = GML (). Fordi den er en ratio, er den uten spesiell enhet, noe som også gjelder C26/C22.
ANALYTT​Omregning fra ny til gammel verdi
​Fytansyre​GML (mg/L)= 0.426 x NY (µmol/L) - 0.04
​C22​GML (mg/L)= 0.263 x NY (µmol/L) + 0.626
C24​GML (mg/L)= 0.27 x NY (µmol/L) + 0.918
​C26​GML (mg/L)= 0.434 x NY (µmol/L)
​C24/C22*​GML ()= 1.025 x NY () - 0.035
​C26/C22​GML ()= 1.176 x NY () + 0.002
*) For alle praktiske formål kan vi her sette GML () = NY ()